Gå rett til innhold

Atomsikkerhetsmyndigheten i Ukraina kraftig svekket

Direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) møtte denne uken sine kolleger i den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten (SNRIU). SNRIU er kraftig svekket som en følge av krigen og har mistet mange av sine inspektører. Det kan gå utover atomsikkerheten ved alle anleggene i Ukraina.

Sist oppdatert: 10. mai 2024 09:54

DSAs direktør møtte lederen for den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten, Oleh Korikov, i Ukraina denne uken.

– Den russiske invasjonen av Ukraina har satt atomsikkerheten under press. En atomhendelse kan få store ringvirkninger i Europa og for Norge. Det er i vår interesse å samarbeide på dette feltet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Etter at krigen brøt ut, har den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten mistet mange av inspektørene sine. Noen har måttet flykte fra Ukraina, noen er i forsvaret mens andre er i okkuperte områder.

– I tillegg til trusselen selve krigføringen innebærer, gjør krigen det vanskelig for våre kolleger i Ukraina å følge opp ansvaret sitt fullt ut. De mangler personell og ressurser, får ikke tilgang til å gjøre inspeksjoner flere steder og er utsatt for et sterkt press. Det øker risikoen for ulykker og hendelser som kan medføre radioaktive utslipp og for at radioaktive kilder kommer på avveier, sier direktør Per Strand i DSA.

Viseministeren i Ukrainas energidepartement
Per Strand i samtale med viseministeren i Ukrainas energidepartement, Svitlana Grynchuk. Foto: DSA

Har en avgjørende rolle

Internasjonale konvensjoner slår fast at en effektiv, uavhengig atomsikkerhetsmyndighet er avgjørende for å sikre forsvarlig drift av atomanlegg. Ukrainas atomsikkerhetsmyndighet har ansvar for å påse at all bruk av stråling og drift av atomanlegg foregår i henhold til regelverk og tillatelser. Inspeksjoner på anlegg er en viktig oppgave.

Ukraina har fire kjernekraftverk, deriblant Zaporizjzja, der russiske styrker har overtatt kontrollen. Det har vært flere direkte angrep mot anlegget i Zaporizjzja og personell har blitt bortført og truet. I tillegg har kjernekraftverket mistet den eksterne strømtilførselen en rekke ganger.  

– Norge har hjulpet den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten så godt vi kan, men situasjonen er alvorlig. Våre ukrainske kolleger gjør en imponerende jobb under svært krevende forhold, sier Strand.

Langvarig støtte

Norge har i mange år bidratt til å styrke atomsikkerheten i Ukraina gjennom regjeringens atomhandlingsplan, og fra 2023 også gjennom Nansen-programmet. DSAs samarbeid med den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten omfatter blant annet regelverksutvikling, utarbeiding av prosedyrer for å sikre kontroll i krigssituasjoner, miljøovervåkning, informasjon til befolkningen og atomberedskap.

Under besøket i Ukraina denne uken har DSAs representanter også hatt møter med det ukrainske energidepartementet og med Energoatom (det statlige selskapet som eier Ukrainas kjernekraftverk). Det er også signert en ny avtale om atomsikkerhet i Tsjornobyl.

I møtet med viseminister Svitlana Grynchuk i det ukrainske energidepartementet ble blant annet behovet for å sikre energiforsyningen diskutert. Viseministeren orienterte om ødeleggelsene etter denne ukens massive angrep på energiforsyningen, og takket for den norske støtten for å øke sikkerheten ved landets kjernekraftverk.