Gå rett til innhold

DSA signerte ny avtale for å styrke atomsikkerheten i Tsjornobyl

DSAs direktør har denne uken vært i Ukraina, og signert en avtale mellom DSA og det statlige, ukrainske organet som styrer Tsjornobyl sikkerhetssone. Avtalen skal bidra til økt atomsikkerhet, blant annet gjennom samarbeidsprogrammer og konkrete prosjekter.

Sist oppdatert: 10. mai 2024 08:28

DSAs direktør Per Strand besøkte denne uken Ukraina, og var blant annet i Tsjornobyl sikkerhetssone. Foto: DSA

Avtalen, en såkalt MoU (Memorandum of understanding), ble signert av DSA og The State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management (SAUEZM) i Ukraina.

– Målet vårt er å styrke atomsikkerheten i Tsjornobyl sikkerhetssone. Her er det lagret betydelige mengder atomavfall, både fra Tsjornobyl og fra andre ukrainske kjernekraftverk. Området ble påført store skader under den russiske okkupasjonen i starten av krigen. Det er derfor viktig å gjenoppta sikkerhetskontroller av nukleært materiale og risikoreduserende tiltak ved håndtering av atomavfall i dette området, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Tsjornobyl3.jpg
DSAs direktør inne i kjernekraftverket i Tsjornobyl. Foto: DSA

Langvarig samarbeid

Norge har i flere år bidratt til å øke atomsikkerheten i Ukraina med midler fra regjeringens atomhandlingsplan, og fra 2023 også gjennom Nansen-programmet. Norge har blant annet bidratt til å utføre målinger og bygge opp infrastruktur i Tsjornobyl sikkerhetssone etter den russiske herjingen i krigens første uker.

Etter Tsjornobyl-ulykken i 1986 spredte radioaktivt nedfall seg over store områder. Sikkerhetssonen er et område som strekker seg mer enn 30 kilometer rundt kjernekraftverket og som i dag i hovedsak er ubebodd. Sikkerhetssonen ble okkupert av russerne de første ukene etter invasjonen i februar 2022.

Den nye avtalen legger blant annet opp til årlige møter mellom myndighetene for å diskutere fremdriften i gjennomføringen av prosjekter og strategier.

Skal avvikle og rydde opp etter reaktordriften

I desember 2000 ble den siste reaktoren i drift på Tsjornobyl-anlegget stengt ned og nedbyggingsfasen startet. Dette innebærer fjerning og deponering av brukt atombrensel og annet avfall, dekontaminering av anlegget og området rundt, inkludert jord og vann som kan være radioaktivt. Tre reaktorer skal bygges ned, et prosjekt som forventes å ta flere tiår. Prosjektet vil bli gjennomført under tilsyn av den ukrainske regjeringen. FNs atomenergibyrå (IAEA) skal bistå med planlegging, prosjektering og administrativ rådgivning.