Hvordan skape gode skyggesteder og beskytte mot sola?

Uteområder må ha både sol- og skyggesteder. Her finner du råd og anbefalinger.

Sist oppdatert: 18. juni 2021 12:41

KORT FORTALT

 • DSA kan gi råd om UV-stråling og effekter på helsen
 • DSA kan gi råd til barnehager, skoler, kommuner og arbeidsgivere i spørsmål om utforming av uteområder og beskyttelse mot UV-stråling fra sola

Uteområder må ha både sol- og skyggesteder

Ultrafiolett stråling fra sola kan gi oss betydelige helseskader, og hudkreft er den mest alvorlige. Denne kreftformen kan forebygges, likevel får stadig flere og stadig yngre mennesker hudkreft. Solforbrenninger, spesielt i barneårene, kan øke risikoen for å få hudkreft senere i livet.

Flere barnehager og skoler har innført gode beskyttelsestiltak mot sola. De nordiske strålevernmyndighetene har i et felles standpunktdokument gått ut med anbefalinger om å vurdere ytterligere tiltak. Kommuner, by- og landskapsplanleggere og idrettsorganisasjoner bør særlig tenkte på å skape flere skyggesteder utendørs. Dette er også i tråd med tiltak i den Nasjonale UV- og hudkreftstrategien

Tiltakene som velges bør følge internasjonale anbefalinger: 

 1. Mer skygge ute
  Alle, men spesielt barn og unge bør få bedre tilgang på skyggesteder - de bør ha uteområder med både sol og skygge. Det gir en kombinasjon av solbeskyttelse, dagslys og behagelig temperatur. 

 2. Mer opplæring 
  Alle bør få den informasjon de trenger for å gjøre gode og informerte valg når de er ute i sola. Solbeskyttelse bør være en del av opplæringen allerede fra tidlig alder. 

 3. God planlegging 
  Hvordan barn og unge kan få best mulig solbeskyttelse når de er i barnehagen eller på skolen bør være en del av den daglige planleggingen. Det er viktig å begrense tiden de er ute midt på dagen når sola er sterkest. Hva med å la barna spise nistematen sin under trærne når de er på tur? Klær, solbriller, hodeplagg og solkrem gir også god beskyttelse.

DSA oppfordrer kommuner og arbeidsgivere til å sette seg inn i den nordiske uttalelsen. Rådene er laget med tanke på barn og unge i barnehage og skole, men kan enkelt overføres til andre situasjoner. DSA er behjelpelig med råd og veiledning.  

En bok om solen – aktiviteter til barn for å bli venn med sola

En bok om solen er en barnebok skrevet av den svenske barnebokforfatteren Pernilla Stalfelt på oppdrag fra det svenske strålevernet. Boka ble utgitt i Norge i 2010 med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA; tidligere Statens strålevern). Denne boka ble sendt ut til alle landets barnehager i 2010, og er våren 2021 delt ut på nytt til barnehagene i Bærum kommune, sammen med tips til aktiviteter som barna kan gjøre for å lære god atferd i sola.

DSA, Bærum kommune og Kreftforeningen ønsker at boka, sammen med morsomme aktiviteter fra Kreftforeningens Solvenn-konsept, skal inspirere til dialog med og engasjement hos barna om sola og om nødvendig solbeskyttelse. Det er bra å være aktiv og kunne utfolde seg utendørs, men det er viktig med solbeskyttelse når den ultrafiolette (UV) strålingen er sterkest.

Mer informasjon til barnehagene og foreldrene: