Gå rett til innhold

Radonkart og -data

Flere typer kart og data kan benyttes for å vurdere hvor radonutsatt et område er.

Sist oppdatert: 26. august 2020 12:27

Kommunekartlegginger - radon

I perioden 2000–2003 ble det gjennomført radonmålinger i rundt 37 000 utvalgte boliger i 158 kommuner. Kartleggingene var et samarbeid mellom daværende Statens strålevern og den enkelte kommune. 

Resultatet er oppsummert i to samlerapporter: 

En rekke kommuner har i ettertid utført radonkartlegginger på egenhånd. For informasjon om disse må du ta direkte kontakt med kommunen. 

Vil du vite mer? 

Ytterligere og mer detaljert informasjon om hvordan man kan vurdere hvor radonutsatt et område er, kan du finne på vår nettside om radon i arealplanlegging.