Radon kommunerapporter

I to store kartleggingsprosjekter i perioden 2000-2003 ble det gjennomført radonmåling i totalt ca. 37 200 utvalgte boliger i 158 kommuner.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 12:51

Dette var et samarbeid mellom Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og den enkelte kommune. 

Resultatet fra kartleggingene kan du finne i de to samlerapportene: 

Rapport utarbeidet for hver enkelt kommune i kartleggingene finner du nedenfor:

Agder

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Vestfold og Telemark

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestland

Viken