Gå rett til innhold

Radon i vann

Benytter du brønnvann? Da kan husholdningsvannet være en kilde til radon.

Sist oppdatert: 12. januar 2024 12:20

KORT FORTALT

Du bør måle radon i vann dersom:

 • du har målt høye verdier i inneluften og har vann fra brønn 
 • du har borebrønn i fast fjell 

Radongass dannes naturlig i berggrunnen og både jordluft og grunnvann inneholder radon. I overflatevann er radonnivået lavt. Det er i vann fra private borebrønner i fast fjell at man har funnet de høyeste radonkonsentrasjonene. 

Radon i vann kan være en årsak til forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft. En fjellbrønn er et tilnærmet lukket system hvor gassen slippes fri når du bruker vannet innendørs i for eksempel dusj og vaskemaskin. Dette kan gi økte radonnivåer i inneluften.

De høyeste radonkonsentrasjonene er funnet i Østfold, Vestfold, Aust-Agder og i Hordaland i områder med uranrike granitter og gneis.

Radongass dannes naturlig i berggrunnen, og både jordluft og grunnvann inneholder radon. Illustrasjon: DSA/miljøstatus.no
Radongass dannes naturlig i berggrunnen, og både jordluft og grunnvann inneholder radon. Illustrasjon: miljøstatus.no

Er radon i vann farlig?

Høye radonkonsentrasjoner i vann vil gi et økt bidrag av radon til inneluft og større risiko for å utvikle lungekreft. Risikoen vil avhenge av hvor høy radonkonsentrasjonen er, vannforbruk, oppholdstid og utlufting.

En tommelfingerregel er at en radonkonsentrasjon i vannet på 1000 Bq/l (becquerel/liter) vil gi et bidrag til inneluften på rundt 100 Bq/m³.

Radonholdig vann som du drikker, kan også gi stråledoser til kroppen, men disse er små sammenlignet med dosene du får ved innånding. 

Måle radon i vann

Du bør måle radon i vann dersom:

 • du har målt høye verdier i inneluften og har vann fra brønn 
 • du har borebrønn i fast fjell 

Radonanalyse av vannet kan gjennomføres hele året.

Tiltaksnivå for radon i vann 

DSA anbefaler at du gjør tiltak dersom vannet ditt har et radoninnhold på mer enn 500 Bq/l. Anbefalingen gjelder for en enkelthusholdning med egen vannforsyning. For vannverk er det forskriftsfestet en grenseverdi på 100 Bq/l.

Tiltak mot radon i vann

Det finnes flere metoder for å redusere radoninnholdet i vann. Ingen av metodene vil kunne fjerne radon fullstendig, men enkelte løsninger har vist en reduksjonseffekt på minst 95 %. Løsningene som finnes benytter metoder med lufting, lagring og filtrering. Metodene kan også kombineres. I husholdninger med normalt vannforbruk er systemer med lufting mest vanlig.

 • Lufting
  En av de mest effektive metodene for å redusere radoninnholdet i større mengder vann er å blande vann med luft, slik at radongassen slippes ut. Dette kan gjøres ved forskjellige former for gjennombobling, spredning eller overrisling. 
 • Lagring
  Radon har en halveringstid på 3,8 døgn, og lagring av vann vil medføre at radongassen forsvinner over tid. Radonkonsentrasjonen vil ved lagring halveres etter hvert fjerde døgn. Lagring kan imidlertid føre til vekst av bakterier og dermed behov for tilsetting av klor. 
 • Filtrering
  Det finnes ulike filtreringsmetoder som kan redusere radoninnholdet i vann. De to vanligste metodene som benyttes, er membranfiltrering (omvendt osmose) og filtrering gjennom aktivt kull. Disse metodene er kun egnet for begrenset bruk av vann (drikkevann) og ikke til vann for bruk i vaskemaskin, oppvaskmaskin, dusj, etc. Det kan dessuten bygge seg opp aktivitet av langlivede radondøtre på filtrene som kan medføre at de må behandles som radioaktivt avfall. 

Rådgiver og forhandler av tiltak

Det markedsføres en rekke ulike renseanlegg for radonholdig vann i Norden, og enkelte løsninger er ofte en kombinasjon av flere av de ovennevnte metodene. Det anbefales at det foretas en individuell avveining av effektivitet i forhold til kostnad, og at det innhentes anbud med garanti for effektivitet i hvert enkelt tilfelle.