Gå rett til innhold

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Sist oppdatert: 14. juli 2020 09:49

KORT FORTALT

Radon er en radioaktiv gass.

For høye radonnivåer innendørs utgjør en helserisiko.

Byggegrunnen er den viktigste kilden til forhøyde radonnivåer i en bygning.

Både geologi og vårt kalde klima er viktige årsaker til at Norge er blant landene med de høyeste gjennomsnittlige radonnivåene.

Hvordan dannes radon?

Grunnstoffet uran er naturlig radioaktivt og finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller eller brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon.

Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Dette fører til at radon kan unnslippe, transporteres i bakken og frigjøres til luft.

Kilder til radon

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon i berggrunnen siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen.

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon. Ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften.

Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan likevel bidra til problemer med radon i områder som ellers er lite utsatt. 

Hvorfor er det høye radonkonsentrasjoner i Norge?

Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima. Vårt kalde klima er en viktig årsak til de høye radonnivåene i Norge. Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at den varme luften stiger opp og det dannes et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen, vil da den radonholdige jordluften kunne strømme inn og gi forhøyde konsentrasjoner i inneluften. Den andre viktige årsaken til høye radonnivåer i Norge er geologien. Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs.

Podkast om radon

Hør episoden Radon - hva er det og hvorfor bør du måle? i vår podkast Sikre kilder.

Måleenheten becquerel

Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m³), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m³).

Radioaktive stoffer er ikke stabile og vil sende ut energi i form av stråling samtidig som nye stoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbryting og kan ikke stoppes eller påvirkes. Én becquerel (Bq) er definert som ett henfall per sekund.