Gå rett til innhold

Stråledoser

Begrepet stråledose beskriver hvor mye strålingsenergi som avsettes i et materiale. Oftest bruker vi uttrykket for å beskrive hvor skadelig en viss strålingseksponering er for kroppen.

Sist oppdatert: 27. januar 2023 09:51

Stråledose er et mål på hvor mye energi som absorberes i et materiale. Begrepet stråledose brukes vanligvis bare om ioniserende stråling, altså stråling fra radioaktive stoffer eller røntgenstråling.

Det finnes ulike enheter for stråledose, som brukes litt forskjellig. De viktigste er:

  • Absorbert stråledose, som gis i enheten gray (Gy). Dette er et mål på mengden strålingsenergi som er absorbert i et materiale, uten å ta hensyn til hvor skadelig strålingen er. Gray er ofte brukt i forbindelse med stråledoser til enkeltorganer i kroppen eller målinger av stråling i omgivelsene.
  • Effektiv stråledose, som gis i enheten sievert (Sv). Dette er dosebegrepet vi oftest bruker om stråledoser til befolkningen fra radioaktive stoffer og røntgenapparater. Effektiv stråledose er en beregning av hvor skadelig strålingen er for hele kroppen samlet sett, avhengig av blant annet strålingstype, alder og hvilke organer som blir rammet.

Illustrasjonen under viser eksempler på situasjoner og effekter av stråledoser ved ulike størrelser (vist som effektiv stråledose). Les mer om skadelige effekter av ioniserende stråling.

Eksempler på stråledoser
Figuren illustrerer hvilke stråledoser man får i normale eksponeringssituasjoner, og ved hvilke stråledoser man finner et klart forhold mellom stråledose og effekter. Klikk på figuren for større versjon. Illustrasjon: DSA/Mari Komperød