Gå rett til innhold

Hva er stråling?

Det finnes ulike typer stråling. Solen, basestasjoner og radioaktive stoffer sender for eksempel ut stråling med helt forskjellige egenskaper og effekter.

Sist oppdatert: 27. januar 2023 09:51

KORT FORTALT

Stråling er kort forklart transport av energi i form av partikler eller elektromagnetiske bølger.

Vi deler ofte de ulike typene stråling inn i ioniserende og ikke-ioniserende stråling utfra hvilken effekt den har.

De biologiske virkningene avhenger blant annet av eksponering og stråletype.

Ioniserende stråling

Ioniserende stråling har nok energi til å bryte båndene i et molekyl, eller mellom et elektron og en atomkjerne, slik at det dannes ioner. Disse endringene kan føre til skadelige effekter i kroppen. Ioniserende stråling omfatter røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer (alfa-, beta- og gammastråling). 

Ikke-ioniserende stråling 

Ikke-ioniserende stråling har lavere energi og kan være skadelig gjennom andre virkningsmekanismer enn ioniserende stråling. Blant annet gir UV-stråling kjemiske endringer i huden, som kan føre til skader. Ikke-ioniserende stråling omfatter blant annet: 

  • UV-stråling fra solen og solarium
  • Laser, lys og infrarød stråling (varmestråling)
  • Radiobølger fra blant annet mobiltelefoni  og andre trådløse teknologier
  • Elektriske og magnetiske felt produsert av strøm- og høyspentanlegg
Ulike typer stråling
Figuren gir en oversikt over ulike stråletyper i det elektromagnetiske spekteret. Strålingen har høyere energi desto lengre til høyre i figuren den befinner seg. Illustrasjon: DSA.