Gå rett til innhold

Organisasjon

Her finn du organisasjonskart og bilde av avdelingsdirektørar og seksjonssjefar i DSA.

Sist oppdatert: 24. august 2023 08:41

KORT FORTALT

Vi har om lag 150 tilsette der dei fleste held til på hovudkontoret på Østerås i Bærum.

Vi har også einingar i Tromsø og i Svanvik i Finnmark.

Organisasjonskart

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har følgjande organisering.

Organisasjonskartet av DSA er samansett av direktør med leiarstøtte, kommunikasjonseininga, administrasjon og drift, avdeling beredskap med seksjonane operativ beredskap, beredskapsanalysar og laboratorier, så kjem avdeling atomsikkerheit og kjeldeforvaltning med seksjonane atomsikkerheit og atomsikring, sikkerheitskontroll og kjeldeforvaltning. Så kjem avdeling strålevern og miljøforvaltning med seksjonane forureining og dekommisjonering, medisinsk strålebruk og miljøovervaking og radon- og UV-forvaltning. Til sist avdeling kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerheit med seksjonane kunnskapsutvikling, internasjonal atomsikkerheit og nordområdane
Organisering av DSA per august 2023

Per Strand, direktør

""
Per Strand Direktør DSA
Leiar for Kriseutvalget for atomberedskap (Foto: DSA)
E-post

Ann Kristin Salbuvik, kommunikasjonsdirektør  

""
Ann Kristin Salbuvik, kommunikasjonsdirektør DSA (Foto: DSA)
E-post

Cathrine Bøgestub,
avdelingsdirektør administrasjon og drift 

""
Cathrine Bøgestub (Foto: DSA) E-post

Astrid Liland, avdelingsdirektør avd. beredskap

""
Astrid Liland (Foto: DSA)
E-post

Kristin Frogg,
avdelingsdirektør strålevern og miljøforvaltning

""
Kristin Elise Frogg (Foto: DSA)
E-post

Tone Bergan,
avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning

""
Tone Bergan (Foto: DSA)
E-post

Sara Skodbo,
avdelingsdirektør kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet

""
Sara Skodbo (Foto: DSA)
E-post

Jørgen Trømborg, seksjonssjef
operativ beredskap

Jørgen Trømborg.jpg
Jørgen Trømborg (Foto: DSA)
E-post

Øyvind Gjølme Selnæs, seksjonssjef beredskapsanalyser 

""
Øyvind Gjølme Selnæs (foto DSA)
E-post

Torbjørn Gäfvert, seksjonssjef laboratorier

""
Torbjørn Gäfvert (Foto DSA)
E-post

Ingeborg Aase Mork-Knutsen, seksjonssjef forureining og dekommisjonering

""
Ingeborg Aase Mork-Knutsen (foto DSA)
E-post

Sara Wethal, seksjonssjef medisinsk strålebruk

""
Sara Wethal (Foto: DSA)
E-post

Bård Olsen, seksjonssjef miljøovervaking og radon- og UV-forvaltning

""
Bård Olsen (Foto: DSA)
E-post

Edward Bray, seksjonssjef atomsikkerhet

""
Edward Bray (foto DSA)
E-post​​​

Tronn Berge, seksjonssjef atomsikring, sikkerhetskontroll og kjeldeforvalting

""
Tronn Berge (Foto:DSA)
E-post

Anne Liv Rudjord, seksjonssjef kunnskapsutvikling

""
Anne Liv Rudjord (Foto: DSA)
E-post

Ingar Amundsen, seksjonssjef internasjonal atomtryggleik

""
Ingar Amundsen (Foto: DSA)
E-post

Inger Margrethe Eikelmann, seksjonssjef nordområda

""
Inger Margrethe Eikelmann (Foto: DSA)
E-post