Organisasjon

Her finn du organisasjonskartet vårt.

Sist oppdatert: 01. januar 2021 1441

KORT FORTALT

Vi har om lag 120 tilsette der dei fleste held til på hovudkontoret på Østerås i Bærum.

Vi har også einingar i Tromsø og i Svanvik i Finnmark.

Organisasjonskart

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har følgjande organisering.

Illustrasjonen viser korleis DSA er organisert per 2021
Organisasjonskart DSA per mai 2021