Organisasjon

Her finn du organisasjonskartet vårt.

Sist oppdatert: 25. august 2020 12:41

KORT FORTALT

Vi har om lag 120 tilsette der dei fleste held til på hovudkontoret på Østerås i Bærum.

Vi har også einingar i Tromsø og i Svanvik i Finnmark.

Organisasjonskart

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har følgjande organisering.

Orgkart pr sept2020.jpg
Organisasjonskart DSA per 1. september 2020