Gå rett til innhold

Organisasjon

Her finn du organisasjonskart og bilde av avdelingsdirektørar og seksjonssjefar i DSA.

Sist oppdatert: 16. april 2024 08:41

KORT FORTALT

Vi har om lag 150 tilsette der dei fleste held til på hovudkontoret på Østerås i Bærum.

Vi har også einingar i Tromsø og i Svanvik i Finnmark.

Organisasjonskart

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har følgjande organisering.

Organisasjonskartet av DSA er samansett av direktør med leiarstøtte, kommunikasjonseininga, administrasjon og drift, avdeling beredskap med seksjonane operativ beredskap, beredskapsanalysar og laboratorier, så kjem avdeling atomsikkerheit og kjeldeforvaltning med seksjonane atomsikkerheit og atomsikring, sikkerheitskontroll og kjeldeforvaltning. Så kjem avdeling strålevern og miljøforvaltning med seksjonane forureining og dekommisjonering, medisinsk strålebruk og miljøovervaking og radon- og UV-forvaltning. Til sist avdeling kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerheit med seksjonane kunnskapsutvikling, internasjonal atomsikkerheit og nordområdane
Organisering av DSA per mars 2024.

Per Strand, direktør

""
Per Strand Direktør DSA
Leiar for Kriseutvalget for atomberedskap (Foto: DSA)
E-post

Ann Kristin Salbuvik, kommunikasjonsdirektør 

""
Ann Kristin Salbuvik, kommunikasjonsdirektør DSA (Foto: DSA)
E-post

Victoria Sevenoaks, fung. avdelingsdirektør juridisk eining

""
Victoria Sevenoaks (Foto: DSA)
E-post

Cathrine Bøgestub,
avdelingsdirektør verksemdsstyring og digitalisering

""
Cathrine Bøgestub (Foto: DSA)
E-post

Anne Liv Rudjord, fung. avdelingsdirektør avd. atomberedskap

""
Anne Liv Rudjord
E-post

Kristin Frogg,
avdelingsdirektør strålevern og miljø

""
Kristin Elise Frogg (Foto: DSA)
E-post

Tone Bergan,
avdelingsdirektør stråletryggleik

""
Tone Bergan (Foto: DSA)
E-post

Sara Skodbo,
avdelingsdirektør internasjonal atomtryggleik og kunnskapsutvikling

""
Sara Skodbo (Foto: DSA)
E-post

Jørgen Trømborg, seksjonssjef
operativ beredskap

Jørgen Trømborg.jpg
Jørgen Trømborg (Foto: DSA)
E-post

Øyvind Gjølme Selnæs, seksjonssjef beredskapsanalysar 

""
Øyvind Gjølme Selnæs (foto DSA)
E-post

Sarah Wethal, seksjonssjef medisinsk strålebruk

""
Sarah Wethal (Foto: DSA)
E-post

Torbjørn Gäfvert, seksjonssjef måleteknikk og lab

""
Torbjørn Gäfvert (Foto DSA)
E-post

Ingeborg Aase Mork-Knutsen, seksjonssjef atomavfall og dekommisjonering
fung. seksjonssfef radioaktiv forureining

""
Ingeborg Aase Mork-Knutsen (foto DSA)
E-post

Bård Olsen, seksjonssjef miljøovervaking, radon og UV

""
Bård Olsen (Foto: DSA)
E-post

Tronn Berge, seksjonssjef atomtryggleik

""
Tronn Berge (Foto:DSA)
E-post

Håvar Sollund, fung. seksjonssjef strålekjelder

""
Håvar Sollund
E-post

Tone-Mette Sjømoen, fung. seksjonssjef kunnskapsutvikling

""
Tone-Mette Sjømoen (Foto: DSA)
E-post

Ingar Amundsen, seksjonssjef internasjonal atomtryggleik

""
Ingar Amundsen (Foto: DSA)
E-post

Inger Margrethe Eikelmann, seksjonssjef nordområda

""
Inger Margrethe Eikelmann (Foto: DSA)
E-post​​​​​​

Joachim Gjølberg, seksjonssjef IT og digitalisering

""
Joachim Gjølberg
E-post