Gå rett til innhold

Organisasjon

Her finn du organisasjonskartet vårt.

Sist oppdatert: 24. mai 2023 11:41

KORT FORTALT

Vi har om lag 120 tilsette der dei fleste held til på hovudkontoret på Østerås i Bærum.

Vi har også einingar i Tromsø og i Svanvik i Finnmark.

Organisasjonskart

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har følgjande organisering.

Organisasjonskartet av DSA er samansett av direktør med leiarstøtte, kommunikasjonseininga, administrasjon og drift, avdeling beredskap med seksjonane operativ beredskap, beredskapsanalysar og laboratorier, så kjem avdeling atomsikkerheit og kjeldeforvaltning med seksjonane atomsikkerheit og atomsikring, sikkerheitskontroll og kjeldeforvaltning. Så kjem avdeling strålevern og miljøforvaltning med seksjonane forureining og dekommisjonering, medisinsk strålebruk og miljøovervaking og radon- og UV-forvaltning. Til sist avdeling kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerheit med seksjonane kunnskapsutvikling, internasjonal atomsikkerheit og nordområdane
Organisering av DSA per mai 2023