Workshop om avvikling av atomanlegg

DSA og Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD SFF) arrangerte 9.-11. februar 2021 en nordisk workshop om avvikling av atomanlegg, også kalt dekommisjonering.

Sist oppdatert: 16. februar 2021 14:21

Hovedtema var avvikling og dekommisjonering av nukleære forskningsanlegg og avfallshåndtering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selv om norsk atomavviklingsprogram er mindre i omfang enn i Finland og Sverige, finner vi mange av de samme utfordringene i alle landene. 

Utfordringene med dekommisjonering av nukleære forskningsanlegg er komplekse. Mange anlegg er gamle og ble designet i en tid hvor det var andre krav til planer for dekommisjonering, finansiering, informasjonsbevaring og forvaltning. 

Under workshopen kom det fram et behov for videreutvikling av retningslinjer og strategier for risikovurderinger, som inkluderer både radiologiske, kjemiske og konvensjonelle risikoer. Videre er det behov for å utvikle veiledninger for å støtte effektiv regulering og tilsyn under dekommisjonering av de nukleære forskningsanleggene. Det er viktig å ha en vitenskapelig basis for krav og beslutninger som blir gjort.

Workshopen hadde over 50 deltakere fra Sverige, Finland, Danmark og Norge. Deltagere kom fra myndigheter, forskningsmiljø og operatører av forskningsanlegg.