Gå rett til innhold

Workshop i Oslo om strålevern under væpnet konflikt

For første gang i historien pågår det krig i et land med flere kjernekraftverk. Krigen i Ukraina reiser spørsmål om kjernefysisk sikkerhet, strålevern og om dagens regelverk og systemer fungerer godt nok under væpnet konflikt.

Sist oppdatert: 05. september 2023 08:16

Workshop-en finner sted i Oslo fra 22.-24. november 2023. OECD NEA (Nuclear Energy Agency) er arrangør, i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Dagens systemer og regelverk innen strålevern skal bidra til sikkerhet, men de er ikke utviklet for å brukes i krigstid. Har dagens rammeverk nødvendig motstandskraft og tilpasningsevne til å kunne fungere under væpnet konflikt? Og - dersom dagens systemer og regelverk ikke fungerer tilfredsstillende under væpnet konflikt, hvilke tiltak er da hensiktsmessige? Disse spørsmålene vil bli tatt opp under workshop-en.

Arrangementet er åpent for representanter fra nasjonale og lokale myndigheter, eksperter, ikke-statlige interessenter, relevante internasjonale organisasjoner og foreninger.

Les mer om workshop-en her.