Gå rett til innhold

Vi har vært om bord i det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov

DSA har sammen med UD, Fylkesmannen i Finnmark og Kystverket vært om bord i det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov, som nå ligger i Murmansk. Formålet med besøket var å få informasjon om atomkraftverket, særlig om sikkerhet og beredskap for menneske og miljø. 

Sist oppdatert: 15. februar 2019 08:55

Publisert 15.02.2019

Våren 2018 ble atomkraftverket slept langs norskekysten fra St. Petersburg til Murmansk uten atombrensel. I Murmansk har kraftverket blitt lastet med atombrensel og blir nå testkjørt. Senere i år skal det slepes til Pevek helt øst i Russland, og russisk side informerte om sikkerhets- og beredskapstiltak som er gjort for i forbindelse med transporten. Etter planen vil atomkraftverket være i drift i 12 år i Pevek før det må transporteres til en sted hvor man kan laste nytt brensel om bord.

DSA fikk mye nyttig informasjon ved dette besøket og satte pris på den åpenhet som ble vist fra russisk side. Vi ser frem til ytterligere dialog når atomkraftverket skal transporteres videre. 

DSA besøkte samtidig Atomflot for å se på noe av det utstyr som har blitt levert gjennom prosjekter om fysisk sikring og miljøovervåking som Norge har finansiert gjennom Atomhandlingsplanen. Gjennomføringen av prosjektene og planer for videre samarbeidet ble også diskutert. DSA fikk også en gjennomgang av Rosatoms nye regionale beredskapssenteret, som DSA har en samarbeidsavtale med. Beredskapssentret er lokalisert på Atomflot og som skal dekke store deler av nordvest-Russland.