Gå rett til innhold

Vi følger med på stråling fra 5G

Myndighetene vil følge nøye med på strålingen fra den nye 5G-teknologien som nå testes ut i Kongsberg og Oslo. Den nye teknologien vil trolig tas i full bruk etter 2020. Det er ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig med den kunnskapen vi sitter på i dag. 

Sist oppdatert: 07. januar 2019 08:40

Ny trådløs teknologi i samfunnet fører ikke nødvendigvis til at den totale strålingen rundt oss øker. Det viser langtidsmålinger som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjør sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Den totale strålingen fra mobil- og radiosendere som vi utsettes for i dag ligger langt under de anbefalte grenseverdiene for hva som er helsefarlig, viser målingene. Vi har ingen grunn til å tro at innføringen av 5G-teknologien vil endre dette.

Selv om 5G legger til rette for at mange flere gjenstander kan knyttes til internett, vil det sannsynligvis bety lite for strålenivåene i samfunnet. Det er fremdeles vår egen mobil som vil være den strålekilden som eksponerer oss mest, men heller ikke strålingen fra den er helsefarlig.

Måler strålingen

Etterhvert som 5G testes ut i Norge, vil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjøre målinger av strålingen vi utsettes for.
 - Disse målingene vil gi oss kunnskap til å informere om strålingsnivåer før den nye teknologien blir tilgjengelig for folk flest, sier fagdirektør Tone-Mette Sjømoen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 

Foreløpig er det gjort få målinger på verdensbasis av strålingen fra 5G. Årsaken er at denne teknologien fortsatt er under utvikling og bare brukes på mindre testområder rundt om i verden. 

Ikke helsefarlig

Strålingen fra trådløs teknologi er ikke helsefarlig, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene, viser internasjonal forskning. Dette er det rådende synet blant forskere i dag, og det støttes av EUs vitenskapelige komité. Vi har brukt mobiltelefoner og radiosendere i flere tiår og det er forsket mye på hvordan dette påvirker helsa vår. Det er ikke funnet risikofaktorer av betydning for folkehelsen. Med den kunnskapen vi sitter på i dag, er det altså ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig.

Enkelte hevder at stadig flere får helseproblemer på grunn av stråling fra trådløse nettverk, mobiltelefoner, nettbrett og smartmålere. Men det fins verken tall, rapporter eller kvalitetsforskning som viser dette.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kommer til å fortsette å følge nøye med ved innføring av den nye 5G-teknologien.

- Ved å gi god informasjon om strålingen fra 5G så tidlig som mulig, er vårt mål at folk skal slippe å bekymre seg unødvendig, sier Tone-Mette Sjømoen.

Dette er 5G

  • 5G er femte generasjons mobilnett som kan overføre data langt raskere enn dagens mobilnett. 
  • 5G-teknologien er i utvikling, og vil trolig ikke tas i kommersiell bruk før etter 2020.
  • Bruksområder som omtales er selvgående kjøretøy og at mange flere gjenstander kan kommunisere med omverdenen ved hjelp av internett, Internet of Things - IoT.