Gå rett til innhold

UVC og koronaviruset

DSA har sett på kunnskapsgrunnlaget for å benytte kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) til desinfisering ved sykehus og andre institusjoner i forbindelse med koronaviruset, og har oppsummert resultatene. 

Sist oppdatert: 15. april 2020 13:14

UVC kan brukes til å desinfisere overflater og luft. Stråling som treffer bakterier og virus og andre mikroorganismer, kan drepe eller inaktivere dem. UVC-systemer er godt egnet som et supplement til andre desinfeksjons-metoder, f.eks. i operasjonsrom og laboratorier.

Kan anta at UCV inaktiverer koronavirus

Selv om studier så langt ikke er gjennomført på koronaviruset SARS-Cov-2, ligner det på andre kjente virus, og man kan anta at UVC-stråling inaktiverer også dette viruset. DSA har beregnet at noen minutters direkte bestråling med vanlige UVC-lamper burde være tilstrekkelig. Slike lamper finnes allerede ved mange institusjoner.

Bruk beskyttelse

UVC-stråling forårsaker akutte skader på hud og øyne, og ingen personer må utsettes for strålingen uten beskyttelse. 

Om man ønsker å bruke UVC, må man være oppmerksom på at effekten av strålingen forutsetter direkte bestråling. På baksiden av gjenstander eller i sprekker og ujevnheter, kommer ikke strålingen fram og har ingen effekt. UVC-stråling trenger ikke gjennom materialer, slik som f.eks. gammastråling gjør. Et tynt lag av biologisk væske, klær, papir el. vil redusere effektiviteten vesentlig. Derfor er det også lett for en operatør eller person å skjerme seg mot skadevirkninger av UVC ved å bruke øyevern, hansker og klær.

Solstråling er ingen egnet metode

Solstråling er ikke noen egnet metode for å inaktivere virus fordi effektiviteten er mange ganger lavere enn for UVC-stråling. Det tar opptil flere timer i full sommersol i Norge før solstrålingen vil kunne inaktivere virus på glatte overflater utendørs og dermed bidra til å redusere smittefaren.

WHO advarer

Verdens Helseorganisasjon, WHO, advarer mot å eksponere hud eller øyne med UVC for å fjerne virus fordi det kan oppstå hudforbrenning og betennelse på hornhinnen.