Gå rett til innhold

Udokumenterte påstander om virkninger fra 5G og andre trådløse teknologier

DSA registrerer at det verserer en del påstander om at elektromagnetisk stråling fra 5G og andre trådløse teknologier gir redusert immunforsvar og andre ulike helseeffekter.

Sist oppdatert: 03. april 2020 12:56

DSA registrerer også at enkelte kobler 5G til koronapandemien vi opplever i dag. 

Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på at det er hold i disse påstandene. 
DSA oppfordrer hver enkelt til å være kildekritisk. Skjer det endringer i kunnskapsstatus vil DSA informere allmenheten om dette. 

WHO informerer også om at 5G ikke bidrar til spredning av virus, og at COVID-19 også spres i områder uten 5G dekning.