Gå rett til innhold

Udokumenterte påstander i annonse fra Folkets strålevern

forrige uke hevder Folkets strålevern at vitenskapen forteller oss at det ikke er trygt med radiobølger fra trådløse teknologier og at myndighetene forsøker å fortelle befolkningen det motsatte. Det er ikke hold i disse påstandene.  

Sist oppdatert: 20. mai 2020 14:00

I en helsides annonse i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Dagsavisen og Klassekampen
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er fagmyndighet og følger forskningen på området tett. Alle forskningsresultater om stråling som oppfyller vitenskapelige kvalitetskrav legges til grunn når helsefaren vurderes. Kvaliteten på forskning vurderes i forhold til reproduserbarhet, metodekvalitet, objektivitet og fagvurderte publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. 

Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på at det er hold i påstandene fra Folkets strålevern. Samlet viser vitenskapen at radiobølger fra trådløse teknologier ikke medfører helsefare, så lenge nivåene i samfunnet er så lave som de er.

DSA oppfordrer hver enkelt til å være kildekritisk. Skjer det endringer i kunnskapsstatus vil DSA informere allmenheten om dette.