Gå rett til innhold

Tilsyn i 2019

DSA utførte 56 stedlige tilsyn i 2019. 40 tilsyn ble utført i ulike industribedrifter, hos forhandlere, ved sykehus, hos tannleger og i kosmetiske klinikker, mens 16 tilsyn ble utført ved Institutt for energiteknikk (IFE). 

Sist oppdatert: 03. juli 2020 10:22

DSA på offshoretilsyn. Her i et laboratorium om bord på en plattform. Foto: Olav E. Henriksen, Aker BP.

Publisert 03.07.2020

Ved IFE ble det avdekket manglende etterlevelse av krav ved fem av tilsynene. I de andre virksomhetene ble manglende etterlevelse av krav avdekket ved halvparten av tilsynene.

Denne DSA-infoen beskriver tilsynene som DSA utførte innenfor ulike tilsynsområder i fjor.

Det ble til sammen gitt 51 avvik og 62 anmerkninger ved tilsynene som DSA gjennomførte i 2019. De fleste avvikene er det enkelt å rette for virksomhetene.