Tid for å måle radon

Oktober er måneden for å starte radonmåling i boligen din. Radon i inneluften øker risikoen for å utvikle lungekreft.

Sist oppdatert: 13. oktober 2021 14:34

Målesesongen for radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden. Det finnes en rekke firmaer som tilbyr måleutstyr. DSA anbefaler at du selv kontakter flere ulike firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner å få målt boligen din.

Alle bør måle 

Du bør måle radon uansett hvor du bor i landet. Omtrent hele Norge er utsatt, og du kan finne for høye radonnivåer i boliger nesten hvor som helst. Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, å måle. 

Slik måler du radon

  • Det er enkelt og rimelig å måle radon. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv. 
  • Måleutstyret skal plasseres i et oppholdsrom, og ligge på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon. 
  • Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode. 
  • Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma. Ta kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Hør også om din kommune er blant dem som tilbyr innbyggeren målinger til en fordelaktig pris. 
  • Det er viktig at du måler radon i minst to måneder for å få et sikkert resultat. Radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. 
  • Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt.

Så lavt som mulig

Radonnivåene bør holdes så lave som det er praktisk mulig å få til. Du bør gjøre tiltak dersom nivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3). Radonnivået bør alltid være lavere enn 200 Bq/m3 i årsmiddelverdi. 

Gode og effektive tiltak mot radon

Dersom radonnivåene i huset ditt viser seg å være for høye, finnes det hjelp å få. Her kan du lese om hvordan denne familien løste sitt radonproblem.

Økt risiko for lungekreft

Radon er en gass som dannes kontinuerlig i berggrunnen. Den siver inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter. Når du puster inn luft som inneholder radon, avgir dette stråling til lungene. Over tid kan dette føre til lungekreft. Radon i boliger er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking.