Svært lave nivå av radioaktivt jod målt i Troms

Svært lave nivå av radioaktivt jod (I-131) er målt på målestasjonen vår i Skibotn i Troms i veke 52 (21.-28. desember 2020). 

Sist oppdatert: 08. januar 2021 13:57

Konsentrasjonane som er målt er svært lave og nivåa som er påvist utgjer ingen risiko for menneske eller miljø.  

Vi har til no ikkje målt tilsvarande på andre stasjonar i same periode.