Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt på Østerås i Bærum

I uke 9 (25. februar – 4. mars 2019) ble det målt ørsmå mengder radioaktivt jod på luftfilterstasjonen hos DSA på Østerås i Bærum. De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø. 

Sist oppdatert: 11. mars 2019 09:16

Det er foreløpig ikke målt noe på andre stasjoner i Norge. Det er ikke kjent hvor utslippet stammer fra.