Gå rett til innhold

Strategi for å redusere bruken av unødvendig røntgen og CT

Tas det mange dobbeltbilder av deg når du er til utredning og behandling i helsevesenet? Det skal det gjøres noe med. Helsedirektoratet foreslår nå flere tiltak som skal redusere bruken av unødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Målet er at du som pasient skal bli mindre utsatt for stråling. 

Sist oppdatert: 08. februar 2019 08:50

For mange unødvendige bildediagnostiske undersøkelser kan føre til unødig bruk av helseressurser, fare for overdiagnostikk og uønsket bestråling som er forbundet med en liten risiko for utvikling av kreft senere i livet.

Derfor er det et stort internasjonalt fokus på at bruken av bildediagnostikk i helsevesenet skal være berettiget. Det innebærer at den bildediagnostiske undersøkelsen skal ha større nytte enn risiko for deg som pasient. 

Vi har gitt flere innspill til det nye strategiforslaget for rasjonell bruk av bildediagnostikk som nå er klart og som Helsedirektoratet nylig oversendte Helse- og omsorgsdepartementet. 

Her er målene i strategien:

  • Færre dobbeltundersøkelser
  • Mindre overdiagnostikk
  • Redusert uønsket regional variasjon i bruk av bildediagnostikk
  • Færre undersøkelser med manglende berettigelse

 
Her er forslag til tiltak for å nå målene:

  • Tilrettelagt kommunikasjon mellom henviser og bildediagnostisk enhet
  • Felles bildelagre og arkivsystemer
  • Interaktiv henvisning med beslutningsstøtte
  • Kvalitetssikre anbefalinger om bildediagnostikk når nasjonale faglige retningslinjer skal lages

 
Les strategiforslaget her: