Statusoppdatering situasjonen i Ukraina 24. november

23. november ble det meldt om omfattende strømbrudd i store deler av Ukraina. Reaktorer er stengt ned.

Sist oppdatert: 24. november 2022 08:32

Angrep på kritisk infrastruktur har ført til at strømforsyningen i store deler av Ukraina har blitt slått ut. Ved kjernekraftverkene Rivne, Sør Ukraina og Khmelnitsky har reaktorene blitt satt i nødnedstenging. Når frekvensen på strøm i distribusjonsnettet er ustabil, vil sikkerhetsprogrammene automatisk begynne en kontrollert nedstenging av reaktorene.

Ved Zaporizjzja kjernekraftverk er det igjen brudd i strømtilførselen. Alle dieselgeneratorer ble ifølge operatøren Energoatom umiddelbart koblet inn. Det rapporteres nå at 8 dieselgeneratorer leverer strøm og at de 12 resterende holdes i reserve. Fire av reaktorene ved Zaporizjzja kjernekraftverk er i kald nedstenging, og de to siste, som har vært i varm nedstenging, klargjøres nå for kald nedstengning. Anlegget har diesel nok for minst 10 dager.

Energoatom rapporterer at det ikke er forhøyede strålingsnivåer ved kjernekraftverkene eller i områdene rundt.

Det ble i går gjennomført hastemøte om situasjonen i Ukraina i FNs sikkerhetsråd.