Gå rett til innhold

Statusoppdatering om Ukraina 8. september

Situasjonen på Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt alvorlig. DSA og Kriseutvalget for atomberedskap overvåker situasjonen.

Sist oppdatert: 08. september 2022 08:43

Kriseutvalget for atomberedskap har fulgt situasjonen i Ukraina nøye med hensyn til atomsikkerhet siden før invasjonen startet.

Siden starten av august har de militære kamphandlingene rundt anlegget og angrepene på kraftverket økt i styrke og hyppighet. Strømforsyningen har gjentatte ganger blitt brutt. Det ukrainske personellet opplever et konstant utilbørlig press fra de russiske tilstedeværende. Også familiene deres utsettes for press. Den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten har ikke mulighet for stedlig tilsyn på kraftverket og fri kommunikasjon med personellet. IAEAs inspeksjoner og rapport har bekreftet de bekymringer vi har hatt og har styrket vårt syn på at risikoen for en alvorlig kjernekraftulykke har økt.

Status ved reaktorene i Ukraina

9 av 15 reaktorer i Ukraina er operative: 1 ved Zaporizjzja kjernekraftverk, 3 ved Rivne, 3 ved Sør-Ukraina og 2 ved Khmelnytskyi. De resterende 6 reaktorene er stengt ned for vedlikehold eller holdes i reserve. Reaktorenhet 6 ved Zaporizjzja er fremdeles operativ, men produserer strøm kun internt til kraftverket for kjøling og andre viktige sikkerhetsfunksjoner på stedet.

Situasjonen på Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt alvorlig. Det meldes stadig om nye angrep og problemer med infrastruktur. DSA overvåker situasjonen og har kontakt med ukrainske myndigheter. Øvrige kjernekraftverk er foreløpig ikke rammet av krigshandlinger.

IAEAs seneste rapport bekrefter alvorligheten ved atomanlegget. Eksempelvis de mange ulike faktorene som militær aktivitet, skader på anlegget, problemer med strømtilførselen, manglende mulighet for den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten til å inspisere samt at dette vedvarer over tid.

DSAs vurdering av situasjonen ved Zaporizjzja

Anlegget ved Zaporizjzja er i en alvorlig situasjon. DSA ser med bekymring på de stadige meldingene om kamphandlinger i umiddelbar nærhet til anlegget, samt mangel på vedlikehold og utstyr som er forårsaket av den russiske tilstedeværelsen. Ukrainsk driftspersonell er under betydelig press og er preget av okkupasjonen av anlegget. Dette medfører ytterligere risiko for anleggets sikkerhet. DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA, og følger nå spesielt med på informasjon om tilstanden på Zaporizjzja kjernekraftverk.