Gå rett til innhold

Statusoppdatering om Ukraina 8. august

To separate angrep rammet Zaporizjzja kjernekraftverk fredag 5. august. Ukrainske myndigheter har rapportert at ingen personer ble skadet, og det er ikke meldt om utslipp av radioaktivitet eller forhøyet strålingsnivå inne på området.

Sist oppdatert: 08. august 2022 13:51

Ukrainske myndigheter melder at situasjonen er stabil ettersom ingen av kjernekraftverkets reaktorer er skadet, og det er to strømforsyningslinjer som fungerer normalt.

Ved første tilfelle av beskytning ble det flere eksplosjoner i nærheten av fordelingsskapet for den eksterne strømforsyningen. Dette førte til at én hovedtransformator og to reservetransformatorer ble slått ut. På bakgrunn av dette startet nødsystemet til én reaktor og dieselgeneratorer ble satt i gang for å sikre strømforsyning til denne. Denne reaktoren ble koblet av strømnettet.

Ved det andre tilfellet var det en nitrogen-/oksygen-stasjon som tok fyr, men brannen ble raskt slukket av brannmannskaper. Denne må repareres, men den er ikke kritisk for driften av reaktorene. 

I tillegg rapporterer ukrainske myndigheter om bygningsskader på et lager for brukt brensel og skader på kommunikasjonskabler.

Situasjonen ved Zaporizjzja

De siste ukene har det vært en opptrapping av militær aktivitet på og ved Zaporizjzja kjernekraftverk. Gjennom rapporter fra ukrainske myndigheter, uoffisielle kilder og uttalelser fra IAEA er det tydelig at russiske styrker oppbevarer militært utstyr inne i reaktorbygningene og potensielt i nærhet til brannfarlig materiale.

Mye tyder på at russerne også bruker byen Enerhodar ved kjernekraftverket som base for sine soldater og til lagring av militært utstyr, og at de aktivt bruker posisjoner rundt kjernekraftverket til å beskyte områder på motsatt side av elven Dnipro som holdes av det ukrainske militæret.

DSA vurderer utviklingen de siste ukene som svært bekymringsfull. I tillegg til at kjernekraftverket nå opererer med åpenbare sårbarheter er det risiko for nye beskytninger. Situasjonen bidrar i tillegg til en forverring av forholdene for de ukrainske arbeiderne ved kjernekraftverket. Dette kan igjen øke risikoen for brudd på sikkerhetsrutiner og manglende mulighet til å håndtere hendelser som kan oppstå som følge av russernes nærvær eller drift av reaktorene.

DSA følger denne utviklingen nøye og har god kontakt med ukrainske myndigheter som oppdaterer oss, og vi orienterer beredskapsorganisasjonen fortløpende.

Av Ukrainas 15 atomreaktorer var 8 i drift før sommeren. 2 reaktorer ble i tillegg satt i drift under sommeren, mens nå er 1 tatt ut igjen på grunn av hendelsen ved Zaporizjzja kjernekraftverk 5. august.