Statusoppdatering om Ukraina 7. oktober

DSA følger fortsatt nøye situasjonen i Ukraina.

Sist oppdatert: 07. oktober 2022 14:55

8 av 15 reaktorer i Ukraina er operative: 3 ved Rivne kjernekraftverk, 3 ved Sør Ukraina, 2 ved Khmelnytskyi og 0 ved Zaporizjzja.

Status for perioden 30. september – 7. oktober

Den 30.september annekterte Russland fire regioner i Ukraina, herunder Zaporizjzja. Like etter annekteringen ble den ukrainske direktøren ved kjernekraftverket arrestert, men ble løslatt mandag 3. oktober. Han vil ikke få gjenoppta sin rolle som direktør ved kjernekraftverket, og det er uvisst hvem som vil ha rollen fremover.

Den 4. oktober informerte ukrainsk driftspersonell ved Zaporizjzja kjernekraftverk IAEA at det forberedes oppstart av reaktorenhet 5. Reaktoren skal starte opp igjen med redusert effekt for å ivareta behov ved anlegget.

Den ukrainske operatøren Energoatom protesterer kraftig på Russlands planer om å gjøre Zaporizjzja kjernekraftverk til et russisk foretak.

Den 6. oktober gjennomførte generaldirektøren i IAEA et møte med den ukrainske presidenten. Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk samt behovet for å etablere en sikkerhetssone rundt kjernekraftverket ble adressert. Generaldirektøren vil reise videre til Moskva for møter.

Personell ved Zaporizjzja kraftverket står nå ovenfor krav om å signere ny arbeidskontrakt med det russiske statsselskapet Rosatom for å beholde jobbene. Dette samtidig som den nasjonale ukrainske operatøren Energoatom oppfordrer dem til ikke å gjøre dette.

Status de tre andre kjernekraftverkene

Siden fredag 23. september er det ikke rapportert om militær aktivitet eller hendelser i nærheten øvrige kjernekraftverkene.

DSAs vurdering

Zaporizjzja kjernekraftverk er i en alvorlig situasjon. DSA vurderer at en eventuell russisk overtagelse av anlegget vil gi økt risiko for uønskede hendelser. Det ukrainske personellet er under uakseptabelt press. De utfører sitt arbeid under stadig vanskeligere forhold, noe som kan føre til alvorlige konsekvenser for atomsikkerheten.

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA.

G7s Globale Partnerskap

DSA og UD deltok på møtet i Berlin 5-7 oktober i G7s Globale Partnerskap «Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction” under tysk formmansskap. Møtet tar for seg globale problemstillinger, men var naturlig nok sterkt preget av krigen i Ukraina og hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til å redusere risikoen for bruk av masseødeleggelsesvåpen, på CBRN-området. CBRN er en forkortelse for kjemiske, biologiske, radioaktive og nukleære kilder.

Norge ga klart uttrykk for vår støtte til Ukraina og redegjorde for hvilke aktiviteter vi gjør, bl.a. leveranse av utstyr som etterspørres og samarbeidet vi har med ukrainske myndigheter. I forlengelsen av møtet hadde norsk side samtaler med andre aktører som USA, UK, EU om styrket koordinering, tettere samarbeid og best mulig utnyttelse av økonomiske midler, med mål om økt atomsikkerhet i Ukraina.