Statusoppdatering om Ukraina 6. mai

DSA følger fremdeles situasjonen i Ukraina nøye.

Sist oppdatert: 06. mai 2022 13:31

Siden forrige statusoppdatering er det ingen endringer i status på kjernekraftverkene i Ukraina.

IAEAs eksperter ved Tsjernobyl-anlegget har utført radiologiske vurderinger og gjenopprettet ekstern dataoverføring fra overvåkingssystemet for nukleært materiale (safeguards). IAEA melder at data fra overvåkingssystemer på Tsjernobyl-anlegget er gjenopprettet, med unntak av et mindre anlegg.

Av Ukrainas 15 reaktorer, er fortsatt syv i normal drift.