Statusoppdatering om Ukraina 30. mars

Av Ukrainas 15 reaktorer, er åtte fortsatt i drift. To ved Zaporizjzja kjernekraftverk, tre ved Rivne, en ved Khmelnytsky og to ved Sør-Ukraina.

Sist oppdatert: 30. mars 2022 16:01

Det er ikke noe nye hendelser av radiologisk og nukleær art siden forrige statusoppdatering. 

Tsjernobyl-anlegget   

Det er reist bekymring fra ukrainske myndigheter knyttet til Tsjernobyl-anlegget og tilstedeværelsen av russiske styrker og lagre av ammunisjon i forbudssonen rundt anlegget. 

Visestatsminister Iryna Veresjtsjuk mener det er en fare for at ammunisjon kan eksplodere ved kjernekraftanlegget i Tsjernobyl og krever at russiske styrker trekker seg ut umiddelbart. Dette kan gi verste fall føre til store utslipp av radioaktive stoffer og høye stråledoser på anlegget slik at sikring og opprydning blir vanskelig. 

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene.

Ukrainske myndigheter melder at det fortsatt ikke er mulig å rotere personell på Tsjernobyl-anlegget. Det er over en uke siden siste rotasjon.  

Skogbrannsesongen i eksklusjonssonen rundt Tsjernobyl er i gang. Det er per 30. mars ingen branner i umiddelbar nærhet av anlegget.  

Kharkiv   

Bygget som huser en forsøksreaktor har igjen blitt beskutt og er alvorlig ødelagt, men det nukleære materialet skal fortsatt være intakt. Denne forsøksreaktoren produserer radioisotoper som brukes i medisiner.