Statusoppdatering om Ukraina 3. juni

Det er ikke noe vesentlig nytt siden forrige oppdatering når det gjelder sikkerheten ved kjernekraftverkene.

Sist oppdatert: 03. juni 2022 12:33

Av Ukrainas 15 reaktorer, er 8 i normal drift.

Et IAEA-ekspertteam besøker nå Tsjernobyl og bistår med støtte til beskyttelsestiltak mot stråling, sikkerhet rundt avfallshåndtering og kjernefysisk sikkerhet. IAEA gir tekniske råd og opplæring i reetablering av det automatiserte stråleovervåkingssystemet i Tsjernobyls eksklusjonssone.

DSA fortsetter sin bilaterale aktivitet med Ukraina, og det er innledet et samarbeid med strålevernsmyndigheten (SNRIU) om reetablering av myndighetskontroll ved Tsjernobyl. Dialogen vi har med IAEA og andre nordiske strålevernsmyndigheter om koordinering og samarbeid om bistand til Ukraina fortsetter.