Statusoppdatering om Ukraina 29. april

Vi følger fremdeles situasjonen tett.

Sist oppdatert: 29. april 2022 15:38

Siden forrige statusoppdatering er det ingen endringer i status på kjernekraftverkene i Ukraina.

Tsjernobyl-anlegget

FNs internasjonale atomenergi byrå (IAEA) sin generaldirektør har denne uken besøkt Ukraina og blant annet møtt president Zelenskyj og besøkt Tsjernobyl kjernekraftverk.

IAEA har et team på Tsjernobyl-anlegget som har levert utstyr, og som vil gjennomføre radiologiske undersøkelser og gjenopprette overvåkingssystemer. IAEAs dataoverføring for regnskapet over nukleært materiale (Safeguards) er allerede delvis gjenopprettet.

For ukrainske myndigheter gjenstår fortsatt mye arbeid for å undersøke hvilke konsekvenser den russiske tilstedeværelsen kan ha hatt på anleggets sikkerhet og sikring.

Det har ikke vært observert skogbranner i eksklusjonssonen siste uke.

DSA bistår ukrainske myndigheter

DSA fortsetter både bilateralt, nordisk og internasjonalt samarbeid for å bistå ukrainske myndigheter i denne vanskelige situasjonen.

DSA har igangsatt et nytt prosjekt med Ukraina for å utvikle nødvendige dokumenter slik at atomsikkerhetsmyndigheten SNRIU kan gjenoppta nukleær og radiologisk myndighetskontroll over områdene i eksklusjonssonen rundt Tsjernobyl-anlegget som har blitt påvirket av krigen.

Norge er et av de landene som var først ute med leveranser av konkret utstyr til Ukraina for økt atomsikkerhet, etter at krigen startet. DSA sørget for første leveranse 24. mars til grensekontrollmyndigheten SBGS og Rivne kjernekraftverk. Den 25 april ble ytterligere en leveranse av radiosamband og kommunikasjonsutstyr overlevert SBGS.