Statusoppdatering om Ukraina 28. mars

Det er ikke rapportert om nye hendelser av radiologisk og nukleær art siden forrige oppdatering.

Sist oppdatert: 28. mars 2022 15:54

Av Ukrainas 15 reaktorer, er 8 fortsatt i drift ved kjernekraftverkene i Ukraina. To ved Zaporizjzja kjernekraftverk, tre ved Rivne, en ved Khmelnytskyi og to i Sør-Ukraina. 

Russland har fortsatt kontroll på Zaporizjzja- og Tsjernobyl-anleggene. 

Skogbranner ved Tsjernobyl

Det er skogbrannsesong ved Tsjernobyl og ukrainske myndigheter sier at skogbranner og vind i området kan føre til spredning av radioaktivitet fra ulykken i 1986.

Ved tidligere skogbranner i området har målenettverk ikke registrert større spredning av radioaktivitet. Skogbranner vil ikke føre til skade på helse eller miljø i Norge, men spor av radioaktive stoffer har blitt målt i Norge ved tidligere branner.