Statusoppdatering om Ukraina 25. mars

Krigen har vart i fire uker. DSAs og Kriseutvalgets vurdering er at situasjonen knyttet til atomsikkerhet og atomberedskap fortsatt er alvorlig og uavklart. Dette er i tråd med den informasjonen vi får fra ukrainske myndigheter.

Sist oppdatert: 25. mars 2022 13:01

Generaldirektøren i FNs atomenergibyrå (IAEA) har gjentatt sin bekymring for situasjonen, og at det haster med tiltak for å styrke atomsikkerheten og få bistand til de ukrainske myndighetene og anleggene.

Kjernekraftverk i Ukraina

Av Ukrainas 15 reaktorer, er 8 fortsatt i drift. To ved Zaporizjzja kjernekraftverk, tre ved Rivne, en ved Khmelnytskyi og to i Sør-Ukraina. Personell ved de fire driftsanleggene roterer nå personell.

Russland har fortsatt kontroll på Zaporizjzja- og Tsjernobyl-anleggene.

Tsjernobyl-anlegget

Russiske militære styrker prøver nå å erobre Slavutych. Personell som jobber på Tsjernobyl-anlegget, og virksomheter som ligger i eksklusjonssonen bor i denne byen. Byen er cirka 60 kilometer fra Tsjernobyl-anlegget. Dette skaper betydelig psykososialt press på det operative personellet, og gjør det utfordrende å sikre rotasjon av personell.

Det er fortsatt skogbranner i området rundt Tsjernobyl, men slukking pågår. Branner i området kan virvle opp radioaktiv forurensing og gi økte strålenivåer i nærområdet, men vil ikke utgjøre noen fare for Norge.​ 

Leveranse av utstyr

I dialog med Utenriksdepartementet og med finansiering over atomhandlingsplanen har DSA sendt etterspurt utstyr til Ukraina. Grensekontrollmyndigheten (SBGS) vil sørge for å overbringe deler av utstyret til Rivne kjernekraftverk (spesielt radiosamband). DSA har fått bekreftet at leveransen av utstyr er kommet frem.

Energatom (operatøren som driver de operative kjernekraftverkene i Ukraina) melder at krigen gir forstyrrelser på infrastruktur slik at forsyningskjeder er nede, og dette gjør det svært vanskelig med leveranser som trengs for vedlikehold ved kjernekraftverkene.