Statusoppdatering om Ukraina 24. mars 2022

Etter fire uker med krig er situasjonen fortsatt alvorlig og uavklart. Russland har fortsatt kontroll på Zaporizjzja- og Tsjernobyl-anleggene.

Sist oppdatert: 23. mars 2022 16:18

Ukraina har fortsatt 8 av 15 reaktorer i drift.  

Tsjernobyl-anlegget 

Skogbrannsesongen, som normalt er fra april til oktober, har begynt i området rundt Tsjernobyl og det er skogbranner i eksklusjonssonen. Branner i området kan virvle opp radioaktiv forurensing (fra ulykken i 1986), og gi økte strålenivåer i nærområdet, men vil ikke utgjøre noen fare for Norge.​ 

Det har blitt iverksatt delvis rotasjon av personell på Tsjernobyl-anlegget. Anlegget er fortsatt under russisk kontroll og det er ikke mulig å lese av sensorene for strålingsverdier på anlegget. IAEA mottar ikke overvåkingsdata for det nukleære materialet som betyr at slikt materiale kan fjernes og komme på avveier.

Zaporizjzja-anlegget 

Det ukrainske personellet drifter fortsatt reaktorene, men all informasjon som skal sendes til IAEA kontrolleres av russisk militært personell og representanter fra den russiske atommyndigheten ROSATOM som er til stede. Det er derfor usikkert om man kan stole på informasjonen som gis. 

Utstyr til samarbeidspartnere i Ukraina

I løpet av krigen har DSA hatt jevnlig dialog med våre samarbeidspartnere i Ukraina, der de har bedt om bistand. I dialog med Utenriksdepartementet og med finansiering over atomhandlingsplanen har DSA oversendt utstyr. Grensekontrollmyndigheten (SBGS) vil sørge for å overbringe deler av utstyret til Rivne kjernekraftverk (spesielt radiosamband).