Statusoppdatering om Ukraina 23. september

DSA følger fortsatt situasjonen nøye i Ukraina.

Sist oppdatert: 23. september 2022 14:30

8 av 15 reaktorer i Ukraina er operative: tre ved Rivne kjernekraftverk, tre ved Sør-Ukraina, to ved Khmelnytskyi og 0 ved Zaporizjzja.

Status Zaporizjzja kjernekraftverk

21.september meldte IAEA at det var på ny skytning i nærheten av Zaporizjzja kjernekraftverk, noe som forårsaket bortfall av strøm til reaktor nr. seks. Denne ble kjølt ned ved hjelp av nødstrømsaggregatet som startet umiddelbart. Ansatte ved kjernekraftverket etablerte raskt omkoplinger av strøm til reaktorens kjølesystem og nødaggregatene ble slått av etter en time.

Denne uken har generaldirektøren i IAEA deltatt på toppmøtet i FN, hvor arbeidet med etablering av en nukleær sikkerhetssone rundt Zaporizjzja kjernekraftverk ble diskutert.

Status Sør-Ukraina kjernekraftverk

Siden siste statusoppdatering (mandag 19.september) har det ikke blitt rapportert om ytterligere beskytning rundt kjernekraftverket.

DSAs vurdering

Anlegget ved Zaporizjzja er i en alvorlig situasjon. DSA ser med bekymring på tilstedeværelse av russiske militære styrker, samt mangel på vedlikehold og utstyr som er forårsaket av den russiske tilstedeværelsen. Ukrainsk driftspersonell er under betydelig press og er preget av okkupasjonen av anlegget. Dette medfører ytterligere risiko for anleggets sikkerhet. DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA, og følger spesielt med på informasjon om tilstanden på Zaporizjzja kjernekraftverk.