Statusoppdatering om Ukraina 20. mai

Siden forrige oppdatering er det ingen vesentlige endringer i status på kjernekraftverkene i Ukraina.

Sist oppdatert: 20. mai 2022 12:45

Av Ukrainas 15 reaktorer, er 8 i normal drift.

Ved Tsjernobyl anlegget er det gjennomført en øvelse i samarbeid med nødetater og forsvarspersonell. Hensikten var å øve på kompliserte hendelser, inkludert brann. Øvelsen tok høyde for situasjonen ved anlegget etter den russiske invasjonen, og at man kan ha begrenset antall personer på jobb når noe skjer.

Ukrainske myndigheter melder at skogbranner i eksklusjonssonen rundt Tsjernobyl ikke utgjør radiologiske konsekvenser for mennesker. Nivåene for gammadoser i området er lave og overskrider ikke tillatte referansenivåer.

IAEA planlegger et nytt oppdrag til Tsjernobyl anlegget i kommende uker med fokus på strålevern, sikkerhet knyttet til avfallshåndtering og kjernefysisk sikkerhet. Det planlegges også et besøk til Zaporizjzja kjernekraftverk som fremdeles er under russisk kontroll.