Statusoppdatering om Ukraina 19. september

19. september meldte den ukrainske operatøren Energoatom om eksplosjon ca. 300 meter fra reaktorbygninger ved Sør-Ukraina kjernekraftverk, på ukrainsk Pivdennoukrainsk, i Mykolajiv-regionen.

Sist oppdatert: 19. september 2022 15:47

De tre reaktorene på anlegget skal være i normal drift, men det ble meldt om skade på nærliggende vannverk og bygninger på området. Hvilke bygninger og skadeomfang på disse er foreløpig ukjent. Tre høyspentlinjer skal ha fått skade og er koblet fra.

kart som viser plassering av kjernekraftverkene i Ukraina
De rosa trekantene viser plassering av kjernekraftverkene i Ukraina. Antall reaktorer i parentes.