Statusoppdatering om Ukraina 17. juni

Den radiologiske/nukleære sikkerhetssituasjonen er stabil i Ukraina. Av Ukrainas 15 reaktorer, er 8 i normal drift.

Sist oppdatert: 17. juni 2022 12:56

Etter et brudd i overføring av data fra systemet for overvåking av nukleært materiale (safeguards) ved Zaporizjzja kjernekraftverk 30. mai, har det internasjonale atomenergibyrået IAEA jobbet sammen med operatørene av kjernekraftverket for å få dette på plass igjen. 12. juni startet igjen overføringen av viktig data fra kjernekraftverket.