Statusoppdatering om Ukraina 16. september

Situasjonen på Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt alvorlig. Det har vært gjentatte problemer med infrastruktur, spesielt ekstern strømtilførsel. Øvrige kjernekraftverk er foreløpig ikke rammet av krigshandlinger.

Sist oppdatert: 16. september 2022 14:57

Søndag 11. september iverksatte Energoatom kald nedstenging av den siste reaktoren ved Zaporizjzja kjernekraftverk. Det å sette reaktoren i en kald nedstenging er et godt sikkerhetstiltak i den situasjonen som nå er på kjernekraftverket. Dieselaggregater er tilgjengelige som nødstrøm dersom ekstern strømforsyning bortfaller helt. Det er diesel for ca. 10 dager. De vurderer også muligheter for å tilføre anlegget mer diesel ved behov.

Tirsdag 13. september ble en tredje strømlinje reparert og gir nå ytterligere strømforsyning inn til anlegget. Det gir også en økt sikkerhet til viktige funksjoner ved anlegget deriblant strøm til nedkjøling av reaktorene.

8 av 15 reaktorer i Ukraina er operative: 3 ved Rivne kjernekraftverk, 3 ved Sør-Ukraina, 2 ved Khmelnytskyi og ingen ved Zaporizjzja.

DSAs vurdering

Anlegget ved Zaporizjzja er i en alvorlig situasjon. DSA ser med bekymring på tilstedeværelse av russiske militære styrker, samt mangel på vedlikehold og utstyr som er forårsaket av den russiske tilstedeværelsen. Ukrainsk driftspersonell er under betydelig press og er preget av okkupasjonen av anlegget. Dette medfører ytterligere risiko for anleggets sikkerhet.

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA, og følger nå spesielt med på informasjon om tilstanden på Zaporizjzja kjernekraftverk.

Det at alle 6 reaktorer ved Zaporizjzja kjernekraftverk er nedstengt, gjør at det ikke produseres mer radioaktive stoffer. For kortlivede radioaktive stoffer betyr det at innholdet i reaktorene er synkende og allerede betydelig redusert på grunn av kort halveringstid. Dette gjelder blant annet radioaktivt jod. Dette understreker at bruk av jodtabletter i Norge, ved et eventuelt utslipp og nedfall, ikke er aktuelt. Andre radioaktive stoffer med lang halveringstid som f.eks. cesium, vil derimot ikke reduseres nevneverdig pga. nedstengningen.

DSA orienterte regjeringen 15. september om situasjonen i Ukraina.