Gå rett til innhold

Statusoppdatering om Ukraina 12. august

Det meldes om nye tilfeller av beskytning av Zaporizjzja kjernekraftverk i går, torsdag 11. august. Dette har rammet anleggets brannstasjon og administrative bygninger i nærheten av et lager for radioaktive kilder. Det skal ikke ha ført til utslipp av radioaktivitet eller forhøyet strålingsnivå inne på området.

Sist oppdatert: 12. august 2022 13:35

Situasjonen på Zaporizjzja kjernekraftverk er alvorlig, og DSA vurderer at risikoen for uhell eller villede handlinger som kan medføre radioaktive utslipp er forhøyet. DSA følger fortsatt situasjonen nøye og har kontakt med ukrainske myndigheter.

Ukrainske myndigheter rapporterte at den ene strømforsyningslinjen som ble skadet under forrige ukes angrep er reparert. I tillegg er det etablert en reservelinje som kan sørge for strømforsyning fra et annet kraftverk. Det presiseres at hendelsene ikke har medført skade på reaktorene.

Møte i FNs sikkerhetsråd

Zaporizjzja kjernekraftverk var tema for et hasteinnkalt møte i FNs sikkerhetsråd i går. Der understreket IAEAs generaldirektør Rafael Mariano Grossi alvoret i situasjonen, og at IAEA ønsker å få til et besøk ved kjernekraftverket, slik at de kan gjøre en vurdering av sikkerhetssituasjonen ved anlegget. I tillegg vil IAEA gjennomgå lagerbeholdning og verifisere at nukleært materiale ved anlegget kun brukes til fredelige formål.  

Situasjonen er ustabil og kan endre seg på kort tid dersom anlegget blir beskutt igjen. IAEA vurderer på nåværende tidspunkt, basert på informasjonen de har fått av ukrainske myndigheter, at angrepene til nå ikke har ført til skader som direkte truer den radiologiske og nukleære sikkerheten på kort sikt.

DSAs vurdering

DSA vurderer situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk som alvorlig. Anlegget har vært utsatt for gjentatte beskytninger den siste uken, noe som har ført til skader på infrastruktur. Anleggsområdet brukes fortsatt aktivt av russiske styrker, og det er stor fare for nye beskytninger.

Det at ukrainske myndigheter ikke har full kontroll over sitt anlegg og at den internasjonale kontrollen ikke lar seg gjennomføre, gir usikkerhet om skadene kamphandlingene har påført anlegget og sikkerhetssystemene, og det vanskeliggjør kontroll av beholdningen av kjernefysisk materiale. Den kontrollen er viktig for blant annet å sikre at brensel ikke kommer på avveie.

Videre vil kamphandlinger også påvirke det ukrainske personellet som jobber på anlegget, og gjennom dette atomsikkerheten. Til sist vil også internasjonal kontroll være avhengig av at systemer for automatisk overvåking fungerer. 

For øvrig er det positivt at ekstern strømforsyning er gjenopprettet, og at en ny reserveforsyning er etablert.

Videre arbeid ved DSA

DSA vil videreføre dialogen med ukrainske myndigheter for å forsøke å bidra til økt atomsikkerhet i den krevende situasjonen med pågående krigshandlinger. Dette innbefatter også konkret levering av utstyr. Den siste leveransen ble levert til Rivne kjernekraftverk, som fortsatt er under ukrainsk kontroll, i slutten av juli.

Av Ukrainas totalt 15 reaktorer er det nå 10 som er i drift. To ved Zaporizjzja kjernekraftverk, tre ved Rivne kjernekraftverk, tre ved Sør-Ukraina kjernekraftverk og to ved Khmelnitskij kjernekraftverk.