Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 6. januar

Situasjonen i Ukraina er fortsatt alvorlig. DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder den gode kontakten med ukrainske myndigheter og IAEA.

Sist oppdatert: 06. januar 2023 13:38

29. desember ble kraftproduksjonen ved ukrainske kjernekraftverk redusert som følge av beskytning av energiinfrastrukturen. Dette ble besluttet av Ukrenergo som er systemoperatør for elektrisitetsoverføring og høyspentlinjer i Ukraina.

29. desember kom det også melding om at en reservestrømkabel på 330 kV var nede på Zaporizjzja kjernekraftverk, men hovedlinjen på 750kV fungerte fortsatt.

Det er ikke meldt om andre statusendringer for anleggene i Ukraina siden forrige oppdatering.

DSAs vurdering

Drift og sikkerhet ved landets kjernekraftverk er fortsatt påvirket grunnet krigshandlingene. Kontinuerlig strømforsyning er nødvendig for å sikre kjøling, derfor er russernes angrep på el-forsyningen i landet bekymringsfull. Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt alvorlig da det ligger i frontlinjen og personellet stadig utsettes for utilbørlig press fra russisk side.

Europeisk atomindustri og konsekvenser av Ukraina-krigen

DSA har sett på mulige konsekvenser av Ukraina-krigen for europeiske kjernekraftverk av russisk design, med tanke på leveranse av brensel og reservedeler. I tillegg til reaktorene i Ukraina og Hviterussland er det 18 reaktorer i EU-land som er av russisk design, flest har Tsjekkia med seks reaktorer.

De russiske reaktorene er designet for russisk brensel, og de fleste kjøper alt brensel fra Russland. Ukraina har lisensiert sine reaktorer slik at de kan bruke brensel også fra amerikanske Westinghouse, og flere av de ukrainske reaktorene bruker brensel fra Westinghouse i dag. Så langt DSA kjenner til, er Ukraina det eneste landet som har gjennomgått denne prosessen. De andre landene med russiske reaktorer kan gjøre det samme, og er i ulike stadier i denne prosessen. Tsjekkia og Bulgaria har startet prosessen, og det er forventet at dette blir godkjent i 2024. Prosessen med overgang fra russisk til vestlig brensel tar noen år.

Det er vanlig å kjøpe reservedeler fra det samme foretaket som har bygget reaktoren. Ukraina har så langt klart å operere sine reaktorer uten støtte fra Russland, og dette vil sannsynligvis også gjelde de andre landene med russiske reaktorer.