Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 3. mars

DSA overvåker fortsatt situasjonen nøye og opprettholder god kontakt med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA.

Sist oppdatert: 03. mars 2023 12:45

Zaporizjzja kjernekraftverk

Rotering av IAEAs eksperter ved Zaporizjzja kjernekraftverk ble gjennomført 2. mars, en måned etter planlagt rotering. Dette er den sjette roteringen av IAEAs ekspertteam siden 1. september.

Energoatom rapporterer at tre målestasjoner rundt Zaporizjzja-anlegget er slått ut av rakettangrep. Videre rapporterer de at arbeidere fra Kalinin kjernekraftverk i Russland har ankommet kjernekraftverket for å erstatte ukrainske ansatte.

Lørdag 25. februar falt reservestrømlinjen på 330 kV ut, men ble koblet til igjen dagen etter. Videre ble reservelinjen igjen frakoblet den 1. mars. Det er ikke rapportert at denne er gjenkoblet anlegget per 3. mars. En hovedlinje på 750 kV er fortsatt intakt og gir strøm til kjernekraftverket.

Kakhovka-reservoaret ved Zaporizjzja kjernekraftverk

Vannstanden i Kakhovka reservoaret har økt fra 13.97 m til 14.08 m ved hjelp av vann fra Dnipro reservoaret. 

Øvrige kjernekraftverk

Det gjennomføres denne uken rotasjon av IAEAs personell også ved kjernekraftverkene Rivne, South Ukraine og Khmelnytskyi.

DSAs vurdering

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er bekymringsfull. Viktigheten av å etablere en beskyttelsessone for atomsikkerhet blir stadig bekreftet av de pågående kampene i området. Bemanningsutfordringer ved Zaporizjzja kjernekraftverk medfører en forhøyet risiko for at anlegget ikke ivaretar atomsikkerheten på en tilstrekkelig måte. Den totale belastningen på personellet over tid påvirker sikkerhet og drift i ytterligere negativ retning.

Det meldes nå at det er ankommet arbeidere fra Kalinin kjernekraftverk i Russland for å erstatte ukrainsk personell. Det er uvisst hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for sikkerheten på anlegget, men også den personlige sikkerheten til det ukrainske personellet som til nå har driftet anlegget.