Gå rett til innhold

Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 3. februar

Alle enheter på kjernekraftverkene i Ukraina reduserte kraftproduksjonsnivået fra 26. januar grunnet stadige angrep på ukrainsk energiinfrastruktur. IAEAs eksperter er nå utplassert ved alle kjernekraftverkene, samt Tsjernobyl-anlegget.

Sist oppdatert: 03. februar 2023 12:40

Den ukrainske operatøren Energoatom og det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, rapporterer stadig om kamphandlinger og detonasjoner utenfor Zaporizjzja kjernekraftverk. Bemanning av Zaporizjzja kjernekraftverk er en vedvarende utfordring. Ansatte som ikke vil ha russisk pass og inngå kontrakt med ROSATOM, nektes adgang. Det er rapportert fra Energoatom at Russland forsøker å rekruttere 150 eksperter fra Belarus. Det er fremdeles uvisst hvor mange som nå arbeider ved anlegget.

Vannstanden i Kakhovka-reservoaret har sunket de siste ukene og falt fra 16 meter til 13,7 meter. Reservoaret gir fortsatt nødvending kjølevann for Zaporizjzja kjernekraftverk. Alle reaktorene er i nedstengning, noe som gir et lavere behov for kjøling enn ved normal drift. Demningen, hvor vannet renner ut, er kontrollert av russiske styrker. Ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og Energoatom overvåker situasjonen daglig.

DSAs vurdering

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er bekymringsfull. Viktigheten av å etablere en beskyttelsessone for atomsikkerhet blir stadig bekreftet da pågående kampaktivitet i nærliggende område til anlegget fortsetter. Bemanningsutfordringer ved Zaporizjzja kjernekraftverk medfører en forhøyet risiko for at anlegget ikke ivaretar atomsikkerhet på en tilstrekkelig måte. Den totale belastning på personellet over tid påvirker sikkerhet og drift i ytterligere negativ retning. 

DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder god kontakt med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA.