Gå rett til innhold

Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 28. oktober

DSA overvåker fremdeles situasjonen i Ukraina.

Sist oppdatert: 28. oktober 2022 14:36

8 av 15 reaktorer i Ukraina er operative: 3 ved Rivne kjernekraftverk, 3 ved Sør Ukraina, 2 ved Khmelnytskyi og 0 ved Zaporizjzja.  

Status for perioden 21. – 28. oktober 

Det ukrainske personellet ved Ukrainas Zaporizjzja kjernekraftverk har jobbet for å stabilisere anleggets eksterne strømforsyninger etter gjentatte strømbrudd tidligere denne måneden. IAEA melder at den kjernefysiske sikkerhetssituasjonen ved anlegget fortsatt er sårbar, men at anlegget den siste uken har fått strømmen den trenger for reaktorkjøling og andre viktige sikkerhetsfunksjoner uten avbrudd fra det nasjonale nettet. De siste dagene har det blitt jobbet med å gjøre reservestrøms- oppleggene til anlegget mer robuste, der bla. en ny 330 kV kraftledning er satt i drift. Det er fremdeles kun en av fire 750 kV eksterne kraftledninger som er operativ.  

Det er ikke meldt om beskytning i området den siste tiden, men det er fremdeles vesentlig militær aktivitet i nærliggende områder. Ukrainsk personell drifter fortsatt kjernekraftverket, men med økt tilstedeværelse av russisk teknisk personell. Russland har kunngjort sin kontroll over anlegget og opprettet en russisk statlig driftsorganisasjon med base i Moskva. Dermed tar de nå betydelige operasjonelle beslutninger hva angår kjernekraftverket. Dette kan medføre uklare kommandolinjer for driftspersonellet, som utgjør en risiko for atomsikkerheten. 

Energoatom har uttalt at det russiske militæret sitt uautoriserte byggearbeid på området til det brukte brenselsanlegget ved Zaporizjzja kjernekraftverk bygger opp under indisiene om anvendelse av nukleær terrorisme. Ukrainsk personell og IAEA-representanter som befinner seg på anlegget nektes adgang til byggeplassen. Indisiene er satt i sammenheng med blant annet uttalelsen til Russlands forsvarssjef Gerasimov, som beskylder Ukraina for å planlegge å bruke en «skitten bombe» i en falsk-flagg operasjon. Atomsikkerhetsmyndigheten SNRIU påpeker at byggeaktiviteten er ulovlig iht til den konsesjonen de har gitt operatøren. Det brukte brenselet har potensiale for å forurense store landområder i Ukraina dersom det utsettes for sabotasje eller direkte angrep. 

IAEA melder at det vil bli gjennomført verifikasjonsaktiviteter på to lokasjoner i Ukraina. Dette på bakgrunn av russiske myndigheters påstander om ukrainsk produksjon av skitne bomber på disse områdene. Formålet med sikkerhetsbesøket er å avdekke eventuelle udeklarerte atomaktiviteter og materiale tilknyttet utvikling av skitne bomber. For en måned siden inspiserte IAEA den ene av de to lokasjonene, uten at noe ureglementert ble oppdaget.  

Andre kjernekraftverk 

Det har den siste tiden vært mange målrettede angrep mot sivil ukrainsk infrastruktur med betydelige ødeleggelser. SNRIU melder at de nå er svært bekymret for at Russland vil angripe andre kjernekraftverk med missiler siden de spesielt går etter strømproduksjon i landet.  

DSAs vurdering 

Zaporizjzja NPP er fortsatt i en alvorlig situasjon. De gjentatte problemene med strømforsyning, militær aktivitet rundt anlegget, spekulasjon rundt mulig sprengning av Kakhovka-demningen og et driftspersonell under stadig høyere press understøtter alvoret.  

De mange angrepene på sivil infrastruktur og strømproduksjon spesielt, øker sannsynligheten for at det kan komme angrep på de andre kjernekraftverkene. 

 DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA.