Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 27. januar

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt bekymringsfull.

Sist oppdatert: 27. januar 2023 12:16

Energoatom og IAEA rapporterer stadig om kamphandlinger og detonasjoner utenfor Zaporizjzja kjernekraftanlegg. 25. januar ble åtte kraftige eksplosjoner registrert med etterfølgende vibrasjoner i bygningsmassen på anlegget.

Som resultat av stadige angrep på ukrainsk energiinfrastruktur, besluttet den ukrainske nettoperatøren den 26. januar at alle enheter på kjernekraftverkene i Ukraina skal redusere kraftproduksjonsnivået.   

Personellutfordringene ved Zaporizjzja kjernekraftverk vedvarer. De ukrainske ansatte som nekter å få russiske pass og inngå kontrakt med russiske ROSATOM, har blitt nektet adgang til anlegget ifølge den ukrainske operatøren Energoatom. De russiske okkupasjonsmyndigheter har store utfordringer med å drifte anlegget. Energoatom rapporterer at Russland forsøker å rekruttere 150 eksperter fra Belarus til å arbeide på Zaporizjzja kjernekraftverk.

Det er svært lav vannstand ved Kakhovadammen. Vann fra elven brukes til kjøling av reaktorene på Zaporizjzja kjernekraftverk. Ved kjernekraftverket ligger den ytre kjølekretsen i et eget vannreservoar. Dersom vannstanden når kritiske nivåer i regionen, vil anlegget fremdeles ha tilgang på kjøling dersom vannstanden i tilhørende vannreservoar opprettholdes. Det forutsetter at vannreservoarene ikke ødelegges av militære angrep.

IAEA har denne uken utplassert eksperter ved Khmelnitskij kjernekraftverk. Dermed har alle de operative kjernekraftverkene og Tsjernobyl-anlegget permanent tilstedeværelse av IAEA.

DSAs vurdering

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er bekymringsfull. Pågående kampaktivitet i nærliggende område til kjernekraftverket understreker viktigheten av å etablere en beskyttelsessone rundt anlegget. Videre fortsetter bemanningsutfordringer på kjernekraftverket. Manglende nødvendig personell medfører en forhøyet risiko for at anlegget ikke ivaretar atomsikkerhet på en tilstrekkelig måte. Den totale belastning på personellet over tid vil også påvirke sikkerhet og drift i ytterligere negativ retning. I løpet av rapporteringsperioden har det vist seg utfordrende å innhente tydelig informasjon om antall arbeidere ved kjernekraftverket. DSA følger denne situasjonen videre.

DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder god kontakten med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA.