Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 21. oktober

8 av 15 reaktorer i Ukraina er operative: 3 ved Rivne, 3 ved South Ukraine, 2 ved Khmelnytskyi og 0 ved Zaporizjzja.

Sist oppdatert: 21. oktober 2022 19:17

Status for perioden 14.–21. oktober

I løpet av de siste dagene har to av Zaporizjzjas (ZNPP) reservestrømledninger som kobler den til kullkraftverket i nærheten blitt reparert. Kjernekraftverket har gjenopprettet forbindelsen til sin siste gjenværende 750 kilovolt (kV) kraftledning etter at den gikk tapt for tredje gang på ti dager. IAEA-eksperter som var til stede ved anlegget ble informert av ledere ved kjernekraftverket at forbindelsen ble gjenopprettet onsdag, nesten 18 timer etter at linjen automatisk ble koblet fra fordi spenningen falt for lavt.

IAEA peker på at driftspersonalet ved Zaporizjzja kjernekraftverk jobber under svært utfordrende forhold og gjør alt de kan for å styrke den skjøre strømtilførselen til stedet. Å gjenopprette back-up strømforbindelse er et positivt skritt, selv om den generelle atomsikkerhetssituasjonen fortsatt er usikker.

Nestleder ved Zaporizjzja kjernekraftverk, Valeriy Martynyuk ble løslatt etter en uke i fangenskap, men ytterligere to personer er anholdt. Disse er også høytstående ansatte med mye teknisk kompetanse. Energoatom og IAEA mener at dette er en taktikk som brukes for å forsterke fysisk kontroll over anlegget og dets operasjoner. 
Den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten SNRIU har formidlet at ansatte på ZNPP presses til å undertegne kontrakt med ROSATOM og samtidig presses fra ukrainsk side til å ikke undertegne.

Zelenskij hevder Russland har planer om å sprenge demningen ved Kakhovka-kraftverket og at det da kan føre til at ZNPP ikke får tilført vann til kjøling. Vår vurdering er at et slikt tap av kjølevann er en reell mulighet. ZNPP hadde reserveløsninger for vann på plass, men det er usikkert i hvilken grad dette vil være tilgjengelig slik situasjonen er nå.

Andre kjernekraftverk

Det har den siste tiden vært mange målrettede angrep mot sivil ukrainsk infrastruktur med betydelige ødeleggelser. SNRIU melder at de nå er svært bekymret for at Russland vil angripe andre kjernekraftverk med missiler siden de ser ut til å ville ramme strømproduksjon i landet.

DSAs vurdering

Zaporizjzja NPP er i en alvorlig situasjon. De gjentatte problemene med strømforsyning, stadige eksplosjoner rundt anlegget og et driftspersonell under stadig verre press er svært bekymringsfullt. Spekulasjonen rundt mulig sprengning av Kakhovka-demningen øker bekymringen.

De mange angrepene på sivil infrastruktur og strømproduksjon spesielt, øker bekymringen for at det kan komme angrep på de andre kjernekraftverkene.

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA. 

Spørsmål og svar om situasjonen i Ukraina