Gå rett til innhold

Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 20. januar

DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder den gode kontakten med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA.

Sist oppdatert: 20. januar 2023 18:53

Den 14.januar oppstod det brann i et lager ved Kyiv Research Institute som huser en forskningsreaktor. Det er for tiden ikke brensel i reaktoren. Bygningen som huset reaktoren ble ikke skadet, og det er ikke målt endringer i strålingsnivåer.  

IAEA har nå to eksperter til stede ved hvert av de tre anleggene ved Sør-Ukraina kjernekraftverk, Rivne kjernekraftverk og Tsjernobyl-anlegget. De vil gi teknisk støtte og assistanse, vurdere anleggenes utstyr og andre behov, samt gjennomføre rapportering. Ekspertene vil innen kort tid være til stede på alle Ukrainas atomanlegg. IAEA har hatt eksperter til stede på Zaporizjzja kjernekraftverk siden 1. september 2022.  

 DSAs vurdering 

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt bekymringsfull. Anlegget ligger i frontlinjen med pågående kamper i nærheten. Den totale belastning på personellet over tid vil også kunne påvirke sikkerhet og drift i ytterligere negativ retning. Dette samsvarer med IAEA sin vurdering og generaldirektør Grossi arbeider fortsatt for å få opprettet en beskyttelsessone rundt anlegget.  

Russernes angrep på el-forsyningen i landet vedvarer og utgjør fortsatt en trussel mot sikkerheten ved alle kjernekraftverkene.    

Annen virksomhet 

Denne uken var det åpningskonferanse i Bratislava i EØS-prosjektet “TRIGLAV – Strengthen the fight against CBRN threats at the Slovakian-Ukrainian border” som DSA leder. Anslagsvis 60 representanter fra Slovakia, Ukraina, Norge, flere europeiske stater og USA deltok. Representanter fra bl.a. State Border Guard Service of Ukraine og Security Service of Ukraine holdt presentasjoner om deres kapasiteter, situasjonen i Ukraina og arbeidet under prosjektet. Prosjektet fortsetter med treningsaktiviteter for Slovakia og Ukraina vedrørende CBRNE-deteksjon og håndtering, hvor DSA deltar. CBRN er en forkortelse for kjemiske, biologiske, radioaktive og nukleære kilder.