Gå rett til innhold

Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 19. mai

Situasjonen ved Zaporizjzja anlegget er fortsatt alvorlig.

Sist oppdatert: 19. mai 2023 12:24

Zaporizjzja kjernekraftverk

IAEAs ekspertteam ved Zaporizjzja kjernekraftverk melder at dagens nivå av driftspersonell ved anlegget er foreløpig tilstrekkelig. Da anleggets seks reaktorer er nedstengt, vil det kreve færre driftspersonell. Det er likevel mangel på vedlikeholdspersonell, og som et resultat av dette blir vedlikeholdsprogrammet på anlegget ikke fullt ut gjennomført. Vedlikeholdsprogrammet ved anlegget påvirkes også av at eksterne entreprenører ikke lengre er tilgjengelig, samt mangel på reservedeler og kritiske komponenter til vedlikeholdsarbeidet.  

Kakhovka-reservoaret 

Vannstanden i reservoaret er nå på 17,07 meter. Det har vært uttrykt bekymring for at høye nivåer kunne påvirke Zaporizjzja kjernekraftverk negativt. I etterkant av Fukushima Daiichi-ulykken i 2011 be det gjennomført stresstester for å undersøke de mulige effektene av økt vannstand. Funn her viser at ved vannhøyder over 17,7 meter vil vannet gå direkte til kjøledammen ved anlegget. Økt vannstand kan påvirke kvaliteten på kjølevannet negativt, men vil ikke påvirke atomsikkerheten ved anlegget. Selve anlegget ligger 5 meter over nåværende vannstand.

Øvrige kjernekraftverk 

Det er ikke meldt om statusendring ved Ukrainas øvrige kjernekraftverk siden forrige rapportering.

DSAs vurdering

Situasjonen ved Zaporizjzja anlegget er fortsatt alvorlig. Det høres daglig lyd fra artilleri, det er problemer med strømforsyning og begrensede muligheter for vedlikehold og reparasjoner.

Den vanskelige bemanningssituasjonen vedvarer, og utfordres ytterligere ved evakueringen, som er en betydelig utfordring og påkjenning. Vedvarende personell- og vedlikeholdsutfordringer fortsetter å påvirke en trygg, sikker og bærekraftig drift av anlegget.

DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder god kontakt med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA.