Gå rett til innhold

Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 17. februar

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt bekymringsfull. Viktigheten av å etablere en beskyttelsessone for atomsikkerhet blir stadig bekreftet da det er pågående kamper i området.

Sist oppdatert: 17. februar 2023 13:41

Zaporizjzja kjernekraftverk

10. februar sendte ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter ut ordre til Zaporizjzja kjernekraftverk om endring av tilstand for enhetene 3, 5 og 6. Enhet 3 skal overføres til tilstand avstenging for reparasjon, enhetene 5 og 6 skal overføres fra varm til kald nedstenging.

Brudd på sikkerhetskrav og grunnlag for ordre om tilstandsendring på reaktorene er følgende:

  • Området rundt anlegget er utsatt for periodisk beskytning
  • Overføringslinjer for kraftforsyning er skadet
  • Forsyningslinjer er brutt, hvilket betyr at Energoatom har begrensede muligheter til å levere utstyr, reservedeler og forbruksmateriell
  • Pågående psykisk og fysisk press som utøves på ansatte ved anlegget

Restriksjonene på enhetene vil gjelde inntil brudd er eliminert.

Den planlagte rotasjonen av IAEA-personell ble utsatt denne uken grunnet økt militær aktivitet i området. Reisen til og fra kjernekraftverket går gjennom frontlinjen.

Kakhovka-reservoaret ved Zaporizjzja kjernekraftverk

Ved Kakhovka reservoaret har vannstanden økt fra 13.7 m til 13.8 m siste uken. I følge Energoatom er grenseverdiene for vannstanden; 16 m er normal vannstand, 12.8 kategoriseres som nødsituasjon og 12 m kategoriseres som kritisk lavt. Ved kjernekraftverket har anleggets separate kjøledam tilstrekkelig vannstand. Alle reaktorer er i nedstenging som gjør at det er mindre behov for kjøling enn ved normal drift. Den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten og Energoatom overvåker situasjonen daglig.

Øvrige kjernekraftverk

Kjernekraftverkene Sør-Ukraina, Rivne og Khmelnitusky har redusert kraftproduksjon som et sikkerhetstiltak grunnet periodisk beskytning på energiinfrastrukturen. En av reaktorene ved Khmelnitsky ble stengt ned forrige uke grunnet ustabilitet i nettet. Alle sikkerhetssystemer fungerte som forventet, dagens status på reaktoren er ikke formidlet.

DSAs vurdering

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er bekymringsfull. Viktigheten av å etablere en beskyttelsessone for atomsikkerhet blir stadig bekreftet da det er pågående kamper i området. Bemanningsutfordringer ved anlegget medfører en forhøyet risiko for at anlegget ikke ivaretar atomsikkerhet på en tilstrekkelig måte. Den totale belastning på personellet over tid påvirker sikkerhet og drift i ytterligere negativ retning.

Situasjonen, som angitt over, gir ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter grunnlag for ordre om endring av reaktortilstanden ved Zaporizjzja. Dette understreker utfordringene som anlegget preges av, og er viktige sikkerhetstiltak for å redusere nedkjølingsbehov i nedstengt tilstand. DSAs vurdering er at dette er ordre gitt av ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter samtidig som Zaporizjzja kjernekraftverk er under russisk kontroll, og det er derfor usikkert om tiltak vil bli gjennomført.

DSA overvåker fortsatt situasjonen nøye og opprettholder god kontakt med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA.