Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 14. oktober

8 av 15 reaktorer i Ukraina er operative: 3 ved Rivne kjernekraftverk, 3 ved Sør-Ukraina, 2 ved Khmelnytskyi og 0 ved Zaporizjzja.

Sist oppdatert: 14. oktober 2022 15:16

Status for perioden 7. oktober – 13. oktober

Den 7. oktober ble IAEA informert av ukrainsk driftspersonell om at beskytning i nærliggende industriområde til Zaporizjzja kjernekraftverk førte til at en 150 kV strømledning til reaktorenhet 6 ble skadet. Dette førte til at sikkerhetssystemet slo inn og fem dieselgeneratorer leverte strøm til reaktoren i omtrent halvannen time til strømledningen var reparert. Fire IAEA-eksperter ankom kjernekraftverket for å erstatte de to ekspertene som har vært til stede siden 1. september. 

Den 8. oktober ble en 750 kV hovedstrømlinje inn til Zaporizjzja kjernekraftverk skadet som følge av eksplosjoner dagen før. 16 dieselgeneratorer ble straks koblet inn for å levere strøm. 10 ble senere slått av når situasjonen var stabil. Skadeområdet på hovedstrømlinjen ble lokalisert, og arbeid satt i gang for å reparere strømlinjen.

Den 9. oktober ble Zaporizjzja anlegget igjen tilkoblet det eksterne strømnettet etter helgens bortfall.

Den 10. oktober ble assisterende direktør Valeriy Martyniuk ved Zaporizjzja kjernekraftverk arrestert av russiske styrker og ført til ukjent sted. Energoatom mistenker at russiske myndigheter ønsker å få tilgang på personalopplysninger for å sette press på ansatte ved anlegget til å jobbe for Rosatom.

Den 12. oktober meldte Energoatom at den ene hovedstrømlinjen på 750 kV ble skadet. Som resultat av dette mistet anlegget ekstern strømtilførsel og dieselgeneratorene slo seg på. Strømtilførselen ble gjenopprettet etter noen timer. Energoatom sendte ut ny forsyning med diesel til generatorene ved Zaporizjzja kjernekraftverk, men russiske styrker stoppet leveransen. Status på levering av diesel er uklar.

Bruk av taktiske atomvåpen i Ukraina

Detonasjon av et taktisk atomvåpen i Ukraina, vil ikke gi strålingskonsekvenser for mennesker og miljø som krever konsekvensreduserende tiltak på norsk jord, så sant det ikke treffer atomkraftverk eller andre atomanlegg. Vi vil likevel, dersom det blåser mot Norge, kunne måle små mengder radioaktive stoffer her grunnet svært følsomme måleinstrumenter. En bruk av taktiske atomvåpen vil imidlertid gi store sosiale og politiske ringvirkninger.

DSAs vurdering

Zaporizjzja kjernekraftverk er i en alvorlig situasjon. De gjentatte problemene med strømforsyning, stadige eksplosjoner rundt anlegget og et driftspersonell under stadig verre press er svært bekymringsfullt. DSA vurderer at den pågående russiske overtagelsen av anlegget vil gi økt risiko for uønskede hendelser.

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA.