Gå rett til innhold

Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 13. januar

DSA overvåker fortsatt situasjonen i Ukraina nøye.

Sist oppdatert: 13. januar 2023 14:58

Den 12. januar rapporterte den ukrainske generalstaben at russiske styrker fortsetter arbeidet med å etablere kontroll over Zaporizjzja kjernekraftverk. 1500 ansatte nekter å akseptere russiske pass og signere ny kontrakt med Rosatom, og som følge av dette nektes de adgang til anlegget. Sjefen for den ukrainske militæradministrasjonen i Zaporizjzja Oblast, Oleksander Starukh, rapporterte 11. januar at russiske okkupasjonsmyndigheter ser etter erstatningspersonell og ingeniører fra Russland.

Reservestrømkabelen på 330 kV som var nede på Zaporizjzja-anlegget er nå gjenopprettet. Hovedlinjen på 750kV fungerer fortsatt.

Ved de tre andre anleggene er det drift som normalt. En reaktor vil tas ut av drift på grunn av planlagt vedlikehold.

DSAs vurdering

Manglede personell ved Zaporizjzja kjernekraftverk er bekymringsfullt og vil kunne påvirke sikkerhet og drift i ytterligere negativ retning. De vanskelige arbeidsforholdene og det sterke presset de blir utsatt for fra okkupasjonsstyrkene har allerede vart i lang tid. IAEAs representanter på kjernekraftverket har varslet om omfattende stress og utslitthet blant de ansatte.

Russernes angrep på el-forsyningen i landet vedvarer og utgjør fortsatt en trussel mot sikkerheten ved alle kjernekraftverkene.

Situasjonen i Ukraina er fortsatt alvorlig. DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder den gode kontakten med ukrainske myndigheter og IAEA.

Annen virksomhet

Med midler fra regjeringens atomhandlingsplan fortsetter arbeidet med å støtte myndigheter og operatører i Ukraina for økt atomsikkerhet. Denne uka ble 102 strømaggregater levert til grensekontrollmyndigheten SBGS i Ukraina. Dette er den andre av totalt tre leveranser. Strømaggregatene sikrer grensekontrollmyndighetene strømtilgang dersom strømnettet i Ukraina blir rammet av krigshandlingene i landet. SBGS har et viktig arbeid med å hindre at radioaktivt og nukleært materiale på avveier smugles til andre land.